نقشه صادرات جهانی دارو و خدمات پزشکی در سال ۲۰۱۶

نقشه صادرات جهانی دارو و خدمات پزشکی در سال ۲۰۱۶
خلاصه اخبار

نقشه صادرات جهانی دارو و خدمات پزشکی در سال ۲۰۱۶ را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

به گزارش سیگنال حدود ۸۰ درصد بازار صادرات دارو و خدمات پزشکی در انحصار قاره‌ی اروپا و در راس آن آلمان بوده است.