نسخه همه بانک‌ها از نسخه ادغام تبعیت نمی‌کنند

نسخه همه بانک‌ها از نسخه ادغام تبعیت نمی‌کنند
خلاصه اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از یک نسخه واحد برخوردار نیستند و ذی‌نفعان بازارسرمایه در صورت وجود انحصار در مجوزها مستندات آن را به وزارت اقتصاد برای بررسی اعلام کنند.فرهاد دژپسند پیرامون ادغام ۵ بانک و موسسه متعلق به نیرو‌های مسلح و نهاد‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه گفت: مراحل مدون این ادغام در دستور‌العمل ۳۰ بندی شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مشخص شده و مباحث مفصل کارشناسی شده‌ای در مورد ترازنامه و صورت‌های مالی جدید و همچنین تعیین و تشخیص سپرده‌گذاران و سهامداران صورت گرفته است.

به گزارش سیگنال به نقل ازدنیای اقتصاد، وی افزود: بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص حاکی از برنامه‌ریزی و نبود مشکل برای تحقق این موضوع بود که در فضای شفاف و واضح انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌شود در حوزه بانکی این ادغام بدون ایجاد مشکل برای سپرده‌گذاران و سهامداران رخ دهد، افزود: این تصمیم از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما هم‌اکنون اعلام شده است که نشانگر تدبیر مناسب بدون ایجاد تنش در حوزه بانکی است.وی در برابر پرسشی که آیا برای سایر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی نیز موضوع ادغام مطرح خواهد بود، پاسخ داد: همه آنها یک نسخه واحد ندارند و ممکن است بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دیگر نیاز به نسخه دیگری داشته باشند.دژپسند در برابر پرسشی مبنی‌بر اینکه چرا با وجود اینکه عده‌ای می‌توانند در کسب‌و‌کاری فعال باشند؛ اما مجوز‌ها به آنها داده نمی‌شود و منجر به ایجاد انحصار‌های کور از جمله برای کارگزاری‌های بورس یا برخی نهاد‌های مالی شده است، پاسخ داد: وزارت اقتصاد متولی هیات مقررات‌زدایی است و در اصل، شناسایی مجوز‌ها و حذف مجوز‌های زاید با تولیت وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد که از طریق کار‌های پژوهشی احصا می‌شود. وی ادامه داد: بازار سرمایه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزیر اقتصاد رئیس شورای‌عالی بورس است.
بنابراین اگر ذی‌نفعان بازار موضوع انحصار در مجوز‌ها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند ضمن احصای مستندات موجود، در صورت وجود مانع، آن را بررسی و رفع می‌کنیم. وزیر اقتصاد پیرامون تعدیل روش‌های واگذاری گفت: خوشبختانه هفته گذشته جلسه خوبی در مورد روش‌های واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری در هیات واگذاری برگزار و بخش دیگری از آن در جلسه هفته جاری بررسی می‌شود و در نهایت تحت یک بسته کامل تعدیل روش‌های واگذاری ابلاغ خواهد شد. دژپسند پیرامون انتقاد‌ها به فرآیند‌های خصوصی‌سازی در کشور گفت: هم‌اکنون آسیب‌شناسی فرآیند‌های خصوصی‌سازی از نظر روش و دامنه در حال انجام است تا ضمن بهبود بخشی به این فرآیند‌ها، بخشی از این روش‌ها در هیات واگذاری تعدیل و برخی موارد درصورت لزوم به شورای نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی برای بررسی و اصلاح ارسال شوند.وزیر اقتصاد در مورد اینکه آیا در مزایده‌های خصوصی‌سازی امکان کشف قیمت براساس تابلوی بورس یا فرابورس و سپس انجام واگذاری به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است، پاسخ داد: هم‌اکنون شیوه‌های مختلف برای واگذاری‌ها در حال بررسی است و محدود به روشی خاص نیست. بر این اساس با شرایط جغرافیایی و موضوعی هر واگذاری بهترین روش انتخاب می‌شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه پنجره واحد کسب‌و‌کار چه تاثیری در بهبود رتبه کسب‌و‌کار ایران در جهان خواهد داشت، عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه کشور در فضای کسب‌و‌کار باید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی یا روان‌سازی جریان تولید در کشور تلاش کرد.