نسبت کفایت سرمایه بالای برخی بانک ها

نسبت کفایت سرمایه بالای برخی بانک ها
خلاصه اخبار

نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسکهای پیش بینی نشده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بنکر ، از یکسو کاهش این نسبت باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و از سوی دیگر افزایش زیاد آن باعث کمتر شدن نسبت اهرمی (استفاده کمتر از بدهی) و نیز عدم کارایی بانک در استفاده از دارایی ریسکی تر و پربازده تر می باشد. برای نمونه کفایت سرمایه 20 به معنای عدم توانایی “صحیح” در بهره مندی از دارایی های ریسکی تر می باشد. نگهداری دارایی بدون ریسک اما کم بازده که هنر نیست!