نرخ تسعیر ارز خوارک پالایشگاهها بر مبنای دلار نیمایی تعیین شد

خلاصه اخبار

هیات وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از ابتدای آبان ماه بر مبنای نرخ متوسط در سامانه نیما تعیین کرد. به گزارش سیگنال، به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت دولت، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها از فردا برابر […]

هیات وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از ابتدای آبان ماه بر مبنای نرخ متوسط در سامانه نیما تعیین کرد.

به گزارش سیگنال، به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت دولت، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها از فردا برابر متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین شد.

همچنین نرخ تسعیر خوراک تحویلی از پالایشگاهها به شرکتهای پتروشیمی داخلی بر مبنای متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما خواهد بود.

قیمت گذاری مواد اولیه قیر، دریافتی از پالایشگاهها برای تحویل قیر رایگان موضوع بند ه تبصره 1 قانون بودجه 97 بر مبنای نرخ تسعیر دلار 4200 تومانی خواهد بود.