نخستین فهرست قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال 98

نخستین فهرست قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال 98
خلاصه اخبار

نخستین فهرست قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال ۹۸، دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و با احتساب میانگین نرخ ارز نیما ۹۰۵۶۵ ریال، اعلام شد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس متوسط نرخ ارز در سامانه نیما برابر ۹۰۵۶۵ رسال اعلام شد.