نحوه صرف منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی مشخص شد

نحوه صرف منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی مشخص شد

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجهسال 1400، با ردیف (1) بند (الف) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس ردیف (1) بند (الف) تبصره 2؛ به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروه(1) و (2) موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی ، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء(1) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.