مواضع اتحادیه اروپا درباره راستی آزمایی و نظارت بر برجام در ایران

مواضع اتحادیه اروپا درباره راستی آزمایی و نظارت بر برجام در ایران
خلاصه اخبار

اتحادیه اروپا بعد از جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره راستی آزمایی و نظارت بر برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران اعلام موضع کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، در پی جلسه مهم دیروز شورای حکام آژانس درباره ایران و برجام ، ضمن تشکر از دبیرکل آژانس به دلیل گزارش مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر برجام در ایران ، بیانیه ایی درباره راستی آزمایی و نظارت بر برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران صادر و اعلام شد: اتحادیه اروپا تعهد قاطع به برجام و تداوم حمایت از آن را اعلام و مصمم به ادامه همکاری‌ها با جامعه بین‌المللی برای حفظ ان است که دستاوردی چندجانبه و مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌رود. برجام عنصر کلیدی معماری منع اشاعه هسته‌ای در جهان است و برای امنیت بین‌المللی نیز حیاتی به شمار می‌رود.

برجام نتیجه بیش از ۱۰ سال دیپلماسی است. لغو تحریم‌های مرتبط هسته‌ای در کنار اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای توسط ایران، بخش اساسی از این توافق است. اتحادیه اروپا عمیقاً بابت خروج آمریکا از برجام متاسف است.

بر اساس تأییدات ۱۴ گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای که در معرض نظام جامع راستی‌آزمایی و نظارت آژانس قرار داشته ادامه داده و باید این کار را ادامه دهد. از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور مستحکم کردن مبنای فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود تمامی فعالیت‌های مرتبط با پادمان‌ها را طبق رویه‌های استاندارد، ارزیابی می‌کند، استقبال و آژانس را ترغیب می‌کنیم انجام این کار را همگام با دریافت اطلاعات جدید ادامه دهد.