مهم‌ترین چالش صنعت فین‌تک‌ در سال ۹۸

مهم‌ترین چالش صنعت فین‌تک‌ در سال ۹۸
خلاصه اخبار

مهم‌ترین چالش فین‌تک‌ها در سال ۱۳۹۸ مسائل اقتصادی به شمار می‌رود چرا که انتظار می‌رود تعداد تراکنش‌ها افت پیدا کند و توسعه بازار نیز از چالش‌های مهم پرداخت یاران در سال جاری است.

مهم‌ترین چالش صنعت فین‌تک‌ در سال ۹۸

به نقل از سیگنال به گزارش ایبنا، مهدی عبادی در خصوص بزرگترین چالش‌های پرداخت یاران و اکوسیستم پرداخت کشور گفت: مهم ترین چالش فین‌تک‌ها در سال ۱۳۹۸ مسائل اقتصادی است که می‌تواند به آنها ضربه بزند و باید این دسته از مسائل مورد توجه قرار بگیرد چرا که انتظار می‌رود در سال جاری تعداد تراکنش‌ها افت پیدا کند؛ از سویی دیگر توسعه بازار نیز از چالش‌های مهم پرداخت یاران است تا بتوانند مشتریان بیشتری را با خدمات بهتر جذب کنند و سهم خود را از بازار پرداخت الکترونیک افزایش دهند که کار دشواری به شمار می‌رود و باید تمامی اکوسیستم برای به دست آوردن جایگاه بهتر تلاش کند.

دبیر انجمن فین تک با بیان اینکه افزایش تعداد پرداخت یاران و رفع انحصار از بازار شرکت‌های پرداخت الکترونیک با همکاری شاپرک و بانک مرکزی می‌تواند به توسعه اکوسیستم منجر شود، افزود: اقدامات در راستای حذف انحصار بازار PSP، افزایش بازگیران و تعداد پرداخت یاران می‌تواند به رشد کیفیت و خدمات پرداخت در کشور منجر شود.

وی تاکید کرد: مهم ترین و بزرگترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ شاهد آن بودیم، افزایش تعامل بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی و بانکی کشور به مسائل فناورانه از جمله پرداخت یاران بود و تحقق پرداخت یاری را می‌توان مهم ترین اتفاق در سال ۱۳۹۷ یاد کرد.

عبادی درباره اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نقش کارت در سیستم پرداخت و بانکی گفت: اقدامات بانک مرکزی در زمینه کمرنگ کردن نقش کارت و ایجاد محدودیت‌هایی به منظور افزایش امنیت اقدامی درست بوده و به نفع اکوسیستم پرداخت یاران و پرداخت سازان است؛ ابزار کارت مگنت به عنوان راهکاری ناامن یک چالش اساسی برای سیستم بانکی کشور است اما حذف کامل کارت یک اشتباه است و باید جایگاه و جنس تراکنش تفکیک شود؛ عملیات کارت به کارت، محصول ایران به شمار می‌رود که مشکلات متعددی دارد و بانک مرکزی باید برای جایگزینی یا بهبود وضعیت آن اقداماتی انجام دهد چرا که عملیات کارت به کارت به دلیل عدم استفاده از تجربیات دنیا و استانداردهای بین المللی ایجاد شده است.

منبع : ibena.ir