مهلت خروج زعفران و پسته از انبارهای با سررسید آبان ماه ۱۳۹۹

مهلت خروج زعفران و پسته از انبارهای با سررسید آبان ماه ۱۳۹۹

به گزارش سیگنال به نقل از کالا خبر،

به گزارش «کالاخبر»؛ طی صدور این اطلاعیه آمده است: «مطابق ماده 51 دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی، دارندگان گواهی های سپرده کالایی زعفران و پسته سررسید آبان ماه 1399، تا روز یکشنبه مورخ 30 آذر ماه جاری مهلت دارند تا با مراجعه به انبار و پرداخت هزینه های انبارداری، نسبت به تحویل کالا اقدام نمایند.

در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کالایی یا نماینده قانونی وی به انبار پس از مهلت مذکور، انباردار خروج نهایی کالا را ثبت نموده و متعاقبا تضامین تودیع شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی آزاد و به انباردار مسترد می گردد.

در پایان این گزارش می افزاید، اطلاعات نمادها و معاملات گواهی سپرده کالایی در سایت www.tsetmc.com در قسمت بورس کالا و سربرگ های گواهی سپرده کالایی قابل مشاهده است.