مهلت ثبت نام مسکن ملی تا 29 اسفند 1400

مهلت ثبت نام مسکن ملی تا 29 اسفند 1400

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است و ساخت تعدادی واحد مسکونی تاکنون آغاز شده است.

در سامانه ثمن نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کرده اند.سامانه برای کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام در طرح مسکن ملی نشده اند تا 29 اسفند 1400 باز خواهد بود.

وی از همه افرادی که متقاضی مسکن ملی هستند درخواست کرد تا پایان 29 اسفند در سامانه ثمن اقدام به ثبت نام نمایند.

حدود 1 میلیون متر مربع زمین وجود دارد که به دلیل کامل نبودن اسناد، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته بود اما امروز در اختیار این وزارت خانه می‌باشد.

در 5 مرکز استان و همچنین شهر تهران به دلیل مواردی چون آلایندگی، ترافیک و موضاعات دیگر مجاز به توسعه مسکن نیستیم. در واقع ثبت نام کنندگان شهر تهران به شهرهای جدید اطراف تهران منتقل خواهند شد.

برای مشاهده آخرین اخبار مسکن می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی مسکن شوید.