مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن مردان مجرد بالای 23 سال + آموزش تصویری

مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن مردان مجرد بالای 23 سال + آموزش تصویری
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال، بیشتر متقاضیان مسکن و مستاجران این روزها پیگیر اخبار طرح نهضت ملی مسکن هستند. در طرح نهضت ملی مسکن وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به متقاضیان داده شده است که باید دید چه برنامه ریزی هایی برای تحویل به موقع این واحد ها صورت خواهد گرفت. در این طرح  قبلا فقط […]

به گزارش سیگنال، بیشتر متقاضیان مسکن و مستاجران این روزها پیگیر اخبار طرح نهضت ملی مسکن هستند. در طرح نهضت ملی مسکن وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به متقاضیان داده شده است که باید دید چه برنامه ریزی هایی برای تحویل به موقع این واحد ها صورت خواهد گرفت.

در این طرح  قبلا فقط افراد متاهل و سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای ۳۵ سال، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان،  مردان مجرد بالای 45 سال،  معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور، بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قادر به ثبت نام بودند اما امکان ثبت نام مردان مجرد بالای 23 سال نیز فراهم شده است. امکان ازدواج مجردها در طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد به این صورت که مردان مجرد بالای 23 سال قادر به ثبت نام خواهند بود. اما به این آسانی نخواهد بود فرد مجرد باید تا زمان تحویل واحد مسکونی متاهل شده باشد وگرن زمین برای وی رایگان نخواهد بود و باید به نرخ روز پول آن را پرداخت نماید.

مردان مجردی که ۲۳ سال را تمام کردند از ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۰ دی ماه تا روز چهارشنبه 20 بهمن  مهلت دارند تا در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند و این زمان مجددا تمدید نخواهد شد.

شرایط عمومی ثبت نام اولیه

 • امکان ثبت‌نام صرفاً برای متقاضیان مرد مجرد (بین 23 سال تمام تا 44 سال تمام) مجاز است.
 • داشتن حداقل 23 سال تمام سن در هنگام ثبت ­نام.
 • نداشتن سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.
 • عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی  یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی (دارا بودن فرم “ج” سبز) از تاریخ 1357/1/1. 
 • تبصره 1: همسر متقاضی در هنگام تحویل واحد می­بایست حائز شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آئین­ نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن باشد (فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم “ج” سبز) باشد.
 • تبصره 2: در صورتیکه فرد پس از تحویل واحد مسکونی از همسر خود جدا شود (طلاق بگیرد) فرم “ج” هر دو زوج تا پنج سال پس از وقوع طلاق قرمز باقی خواهد ماند و در این مقطع زمانی (پنج سال پس از وقوع طلاق) امکان استفاده از تسهیلات دولتی مسکن را نخواهد داشت. فرم “ج” زوج یا زوجه ای که مالک واحد مسکونی موضوع این دستورالعمل می‌باشد، قرمز باقی می ماند. 
 • دارا بودن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.
 • ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقد نامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی

تبصره ها

 • در اتصال کلیه متقاضیان ثبت نامی به پروژه­ ها و تحویل واحدها اولویت با متقاضیان متاهل می­باشد. اولویت ­بندی متقاضیان در هر استان/شهر براساس شاخص هایی که متعاقباً اعلام می­ شود از جمله تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود در هر استان/شهر و …. صورت می­ پذیرد.
 • نهایی شدن ثبت‌نام و انعقاد قرارداد با متقاضی در زمان انجام انتخاب واحد پروژه تخصیصی براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و منوط به واریز سهم آورده ابلاغی، ارائه عقد نامه رسمی ازدواج به اداره کل راه و شهرسازی استان/شهرستان و درج آن در سامانه می­ باشد.
 • دارا بودن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی
 • ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقد نامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی

شرایط انعقاد قرارداد و تحویل واحد مسکونی به متقاضی

در اتصال کلیه متقاضیان ثبت نامی به پروژه­ ها و تحویل واحدها اولویت با متقاضیان متاهل می­باشد. اولویت ­بندی متقاضیان در هر استان/شهر براساس شاخص هایی که متعاقباً اعلام می­ شود از جمله تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود در هر استان/شهر و …. صورت می­ پذیرد.

  نهایی شدن ثبت‌نام و انعقاد قرارداد با متقاضی در زمان انجام انتخاب واحد پروژه تخصیصی براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و منوط به واریز سهم آورده ابلاغی، ارائه عقد نامه رسمی ازدواج به اداره کل راه و شهرسازی استان/شهرستان و درج آن در سامانه می­ باشد

تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده

در صورت عدم ارائه عقد نامه رسمی توسط متقاضی در زمان انعقاد قرارداد ( بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی) در این دستورالعمل، ثبت ­نام ایشان ملغی و کل سهم آورده پرداختی پس از جایگزین نمودن متقاضی جدید ( با رعایت تبصره (1) ذیل) با اولویت متقاضی متاهل عیناٌ به ایشان مسترد می­گردد.

تبصره 1: ظرف مدت 6 ماه پس از لغو و ابطال ثبت نام متقاضی مجرد، متقاضی دیگری برای تملک واحد احداثی از متقاضیان ثبت نام شده در سامانه طرح­های حمایتی و با اولویت متقاضی متاهل، جایگزین می شود.

تبصره 2: در صورت عدم وجود متقاضی مطابق تبصره (1) اخیر، در صورت تمایل متقاضی مجرد، واگذاری واحد به ایشان مشروط به شرایط ذیل امکان‌پذیر می باشد:

 • کل بهای قدرالسهم زمین و هزینه احداث واحد مسکونی به صورت نقدی و براساس قیمت کارشناسی روز با کسر اصل آورده متقاضی را بپردازد. 
 • تسهیلات دریافتی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد. 
 • کل یارانه ­های پرداختی مشتمل بر هزینه تخفیف صدور پروانه، نظام مهندسی، انشعابات و… به قیمت روز محاسبه و از متقاضی مسترد می­گردد.

تبصره2: در صورتیکه متقاضی مبالغ تعیین شده را وفق شرایط ذیل تبصره (1) اخیر پرداخت ننماید، سهم آورده به ایشان پس از کسر جرایم بانکی ناشی از تطویل دوره مشارکت مدنی، عیناً مسترد خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

 • بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 
 • بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی 
 • بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر به شرح موارد زیر:
 • گواهی تحصیل متقاضی
 • مدارک مربوط به محل تولد(شناسنامه) متقاضی یا والدین متقاضی
 • جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا والدین متقاضی
 • سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین متقاضی
 • گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا والدین متقاضی
 • گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان یا والدین متقاضی

در ضمن اجاره نامه به عنوان سابقه سکونت 5 ساله قابل قبول نمی باشد.

مراحل تصویری ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن + تصویری

1- ابتدا به سایت طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir وارد شده و روی گزینه ثبت نام نهضت ملی مسکن کلیک کنید. سپس به صفحه قوانین و مقررات وارد می‌شوید که مطالب آن را به دقت مطالعه کرده و دکمه «متن بالا را مطالعه کرده و می‌پذیرم» را کلیک کنید.

2- در این مرحله کد ملی و شماره موبایل را وارد کنید. شماره موبایل کد احراز هویت ارسال خواهد شد بنابراین از روشن بودن این سیم‌کارت مطمئن شوید. سپس دکمه بعدی را کلیک کنید.

3- صفحه ای باز می‌شود که در آن مشخصات فردی و تکمیلی خود را وارد کنید. دکمه بعدی را کلیک کنید.

4- در این مرحله اطلاعات مربوط به محل سکونت فعلی خود را وارد کنید. این اطلاعات شامل استان و شهر، نوع سکونت، کد و آدرس پستی، شناسه قبض برق و کد ملی و شماره همراه مالک می‌شود.

5- در اینجا افراد تحت تکفل خود را وارد کنید و اگر فردی تحت تکفل شما نیست نیازی به پر کردن این قسمت ندارد. سپس دکمه بعدی را کلیک کنید.

6- در پیش‌نمایش اطلاعات شما و مسکن مورد تقاضا نمایش داده می‌شود. آن‌ها را به دقت مطالعه کنید و در صورت صحیح بودنشان، روی گزینه تاییدیه اطلاعات کلیک کرده و مرحله بعد را انتخاب کنید.

7- در نهایت باید کد 4 رقمی ارسال شده به موبایلتان را وارد کنید و سپس دکمه تأیید را کلیک نمایید.

8- زمانی که صفحه زیر را دیدید یعنی ثبت نام شما با موفقیت انجام شده و قادر به پیگیری آن از همین سازمان هستید.

سیگنالی های عزیز برای مشاهده اخبار بروز مسکن می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی مسکن شوید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *