مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد

مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد
خلاصه اخبار

فرابورس ایران مقررات جدید بازار پایه که به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، را اعلام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص مقررات جدید بازار پایه این بازار اعلام کرد: به اطلاع ناشران، سهامداران و متقاضیان محترم می رساند در راستای بازنگری مقررات حاکم بر بازار پایه فرابورس ایران، تغییرات مربوطه در «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران»، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران» و «دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته شده» در تاریخ 1397/10/12 به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است که به شرح پیوست ارائه می گردد.

بر اساس این اطلاعیه، طبقه بندی ناشران بازار پایه در تابلوهای «پایه زرد»، «پایه نارنجی» و «پایه قرمز» و انجام معاملات براساس مقررات جدید ظرف مدت حداکثر 70 روز کاری اجرایی می شود و مراتب آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین همزمان با امکان انجام معاملات براساس مقررات جدید، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب مورخ 1395/02/28 هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه مورخ 1396/03/03 آن» منسوخ می گردد.