مقایسه بازدهی بازارهای مالی (دی ماه 1398)

مقایسه بازدهی بازارهای مالی (دی ماه 1398)
خلاصه اخبار

در طی سال‌های گذشته همواره درپی کاهش نرخ سود بانکی، بازارهایی که جانشین آن بودند مورد توجه سرمایه‌گذاران و مردم قرار می‌گرفتند.

در طی سال‌های گذشته همواره درپی کاهش نرخ سود بانکی، بازارهایی که جانشین آن بودند مورد توجه سرمایه‌گذاران و مردم قرار می‌گرفتند. افرادی که حرفه ای تر بودند، به دنبال بورس می‌رفتند و عده‌ی کمتر حرفه ای به سمت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گرایش پیدا می‌کردند.

 همه‌ی افراد به دنبال پیدا کردن بازاری هستند که با داشتن ریسک کم درعین حال توانایی ایجاد بازده بالا را داشته باشد، خصوصا در مقطعی از زمان که قیمت‌ها به صورت لحظه ای درحال جهش و تغییر هستند. افراد و سرمایه‌گذاران به محض افزایش قیمت در بازار مسکن به دنبال یافتن مسیر دیگری برای سرمایه‌گذاری می‌افتند. بازار ارز و طلا، بازار‌های جذاب بعدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی، پیش‌بینی آینده وضعیت اقتصادی ایران کاری دشوار است. در زمانی که حتی برای کارشناسان نیز پیش‌بینی روند بازارهای سرمایه‌گذاری امری دشوار بنظر می‌آید، نگهداری پول با توجه به اینکه هرروز از ارزش آن نیز کاسته می‌شود کاری اشتباه است. بنابراین بهتر است در پی یافتن بازاری باشیم که با کمترین ریسک ممکن بیشترین بازدهی را نصیبمان کند. در جدول زیر بازدهی دی ماه، انواع بازارهای سرمایه‌گذاری را ملاحظه می‌فرمایید.

مقایسه بازدهی بازارهای مالی (دی ماه 1398)
تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.