مقایسه آخرین صورت های مالی سه بانک ملت ، تجارت و صادرات

مقایسه آخرین صورت های مالی سه بانک ملت ، تجارت و صادرات
خلاصه اخبار

بررسی آخرین گزارش ها و صورت های مالی سه بانک بزرگ بورسی ملت ، تجارت و صادرات نشان از بهبود نسبی شرایط دارد . به گزارش سیگنال، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، تغییرات گروه بانکی در سه ماه گذشته نشان می دهد بازده این گروه از بازده شاخص کل پیشی گرفته و حتی در […]

بررسی آخرین گزارش ها و صورت های مالی سه بانک بزرگ بورسی ملت ، تجارت و صادرات نشان از بهبود نسبی شرایط دارد .

به گزارش سیگنال، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، تغییرات گروه بانکی در سه ماه گذشته نشان می دهد بازده این گروه از بازده شاخص کل پیشی گرفته و حتی در روزهایی که شاخص در فاز اصلاح قرار داشت نیز معاملات گروه بانکی مورد توجه بوده است.

بحث افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی و همچنین موضوع تسعیر ارز با توجه به نوساناتی که در مدت اخیر برای دلار پیش آمد، دو عاملی بود که استقبال برای خرید را به سمت بانک ها سوق داد.

صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه سه بانک بزرگ بورسی ملت ، صادرات و تجارت نشان از بهبود عملکرد بانک ها نسبت به سال قبل می دهد.

بانک ملت علاوه بر اینکه عملکرد مناسب نسبت به سال قبل هم دارد از معدود بانکهایی است که از بحران بانک ها به دور بوده و در سال جاری هم توانسته از عملکرد بهتری هم برخوردار شود .همچنین وجود ذخیره ارزی این بانک توانسته پشتوانه قابل توجهی را برای  فعالیت های آتی نشان دهد .

بازده قیمتی سهام این سه بانک در چهارماه اخیر مثبت بوده و “وبملت” با ۲۱۱ درصد سود سرآمد گروه قرار دارد. به نظر می رسد پشتوانه سوددهی بانک و انباشته ارزی بانک بر رشد قیمت سهم موثر بود . “وبصادر و وتجارت” هم ۶۵ و ۱۲۶ درصد بازدهی داشتند .

سه بانک ملت ، صادرات و تجارت تقریبا سرمایه و مقادیر درآمد و هزینه های نزدیک به هم دارند. سرمایه بانک ملت ، صادرات و تجارت به ترتیب ۵ هزار میلیارد تومان و ۵.۷۸ هزار میلیارد تومان ، ۴.۵۷ میلیارد تومان است .

عملکرد سه بانک نسبت به سال قبل

مقایسه صورت های مالی ۶ ماه اول این سه بانک با ۶ ماه سال گذشته نشان می دهد بانک ملت تنها بانک سودده بوده و توانسته ۱۱۹ درصد افزایش سودآوری نسبت به سال قبل داشته باشد و در نیمه اول ۹۷ توانسته ۸۱ ریال سود به ازای هر سهم دست یابد و نسبت به ۳۷ ریال سال قبل رشد ۱۱۹ درصدی نشان می دهد .

بانک صادرات توانسته در نیمه اول سال ۹۷ عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و نیمه اول سال به زیان ۱۶۳ ریالی هر سهم رسیده که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد کاهش در زیان  نشان می دهد . “وبصادر” نیمه اول گذشته، ۳۹۲ ریال زیان برای هر سهم محقق کرده بود .

بانک تجارت هم زیان نیمه اول را ۵۱ درصد کاهش داد و زیان ۹۹۱ ریال سال قبل را به ۴۸۹ ریال زیان در سال جدید کاهش دهد .

گرچه عملکرد دو بانک اخیر مناسب تر بود  اما افزایش زیان انباشته “وبصادر و وتجارت” همچنان پابرجاست. البته به نظر می رسد اگر روند فعلی نیمه اول سال ادامه پیدا کند این بانک ها ابتدا زیان را کاهش دهند و بعد به سودآوری امیدوار باشند .

مقایسه درآمدهای مشاع

مقایسه درآمدهای مشاع نشان می دهد بانک ملت و بانک صادرات زیان سال ۹۶ را به سود تبدیل کرده اند و بانک تجارت هم زیان را ۹۰ درصد کاهش داده ولی همچنان در این درآمدها زیانده است .

“وبملت” توانسته سهم درآمدهای مشاع را از ۲۰۵ میلیارد تومان زیان نیمه اول  قبل به ۱۰۰۷ میلیارد تومان سود در نیمه اول ۹۷ تبدیل کند . “وبصادر” هم با عملکرد مشابه سهم بانک از درآمدهای مشاع را از ۳۷۶ میلیارد تومان زیان در نیمه اول گذشته به ۱۱۶۵ میلیارد تومان سود در نیمه اول سال جاری تبدیل کند .

“وتجارت” هم توانسته سهم درآمدهای مشاع را از  ۲۱۱۵ میلیارد تومان زیان در نیمه اول گذشته به ۲۰۱ میلیارد تومان زیان در نیمه اول سال جاری تبدیل کند . گرچه بانک تجارت در درآمدهای مشاع همچنان زیان داده اما کاهش ۹۰ درصدی این زیان نشان دهنده بهبود عملکرد و امیدواری در سوداوری در آینده نزدیک است .

مقایسه درآمدهای غیرمشاع

درآمدهای غیرمشاع نشان می دهد ۳ بانک مذکوروضعیت مطلوبی کسب .البته  بانک ملت از وضعیت بهتری برخوردار است گرچه با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال قبل توانسته ۳۸۴۳ میلیارد تومان سود کسب کند. این کاهش  علی رغم افزایش کلیه درآمدها ناشی از کاهش نسبی نتیجه مبادلات ارزی است .

در “وبصادر” درآمدهای مشاع از ۱۶۵۶ میلیارد تومان به ۲۴۲۸ میلیارد تومان افزایش داشت . در “وتجارت” درآمد های غیر مشاع  از ۹۳۳ میلیارد تومان به ۱۴۹۶ میلیارد تومان افزایش داشت .

هزینه ها

عملکرد نیمه اول سال سه بانک نشان می دهد علی رغم تورم موجود و افزایش فعالیت بانک ها برای خروج از بحران ، تلاش بانک های فوق بر کنترل هزینه است. در این میان “وتجارت” از وضعیت بهتری برخوردار است و هزینه ها ۵ درصد افزایش داشته است . بانک ملت با ۲۱ درصد افزایش و بانک صادرات با ۲۸ درصد افزایش هزینه ها روبه رو بوده اند .

بانک ملت

بانک صادرات

بانک تجارت

بازده سهم

۲۱۱.۱٪

۶۶٪

۱۲۶٪

سرمایه (میلیارد تومان)

۵۰۰۰

۵۷۸۰

۴۵۷۰

رشد سوداوری یا کاهش زیان

۱۱۹٪

۵۸٪

۵۱٪

سود (زیان) مشاع (میلیارد تومان)

۱۰۰۷

۱۱۶۵

۲۰۱

درآمدهای غیرمشاع (میلیارد تومان)

۳۸۴۳

۲۴۲۸

۱۴۹۶

سود (زیان ) خالص(میلیارد تومان)

۴۰۶

۹۴۰

۲۲۳۲

نتیجه

عملکرد این سه بانک نشان می دهد بانک ملت از شرایط سایر بانک ها دور بوده و سودآوری آن رو به افزایش است. این صورتهای مالی همچنین نشان می دهد شرایط بانک تجارت و بانک صادرات از بحران صنعت بانکداری  فاصله گرفته گرفته و با سودآوری درآمدهای مشاع و افزایش درآمدهای غیرمشاع و کنترل هزینه ها توانسته اند شرایط را بهبود دهند و در صورت ادامه روند و کاهش دارایی های منجمد شده و فروش آنها بتوانند سودآور شوند.