معلمیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران شد

معلمیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران شد
خلاصه اخبار

متعاقب مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ملی لیزینگ، پنجاهمین جلسه هیات‌مدیره انجمن برگزار شد و اعضا به اتفاق آرا، محسن معلمیان را به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره انتخاب کردند. لازم به ذکر است در جلسه بعد از آن نیز محمد هادی موقعی مجددا به‌عنوان دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران انتخاب شد.

به گزارش سیگنال به نقل از «دنیای‌اقتصاد» همچنین علی زارعی نیز به‌عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره و حمید رضا سلیمی به‌عنوان خزانه‌دار انجمن مشخص شدند. در کلیات گزارش برنامه کسب‌وکار و فعالیت انجمن ملی لیزینگ ایران برای چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ آمده است که ارائه کلیات ومفروضات حاکم بر تبدیل انجمن ملی لیزینگ ایران به یک تشکل اقتصادی مرجع و با حفظ ضریب نفوذ بالاتر از ۹۰ درصدی اعضا و تاثیر‌گذاری بر تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران در ارتباط با فعالیت اعضای انجمن اعم از توسعه خدمات و فعالیت‌های تجاری و اعتباری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در فرآیندهای آن و تدوین مقررات مستقل لیزینگ در ایران، هدف نهایی است.

برخی از اهداف انجمن ملی لیزینگ ایران در سال‌جاری، تکمیل طرح مطالعات آسیب‌شناسی و تطبیقی لیزینگ در ایران وتدوین پیشنهاد اصلاح مقررات، تشکیل کمیته مشترک انجمن و بانک مرکزی در راستای تعامل مثبت با مقام ناظر، تشکیل کمیته حمایت‌گیری و ارتباط با دولت و حاکمیت نفوذ موثر انجمن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. همچنین تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی عاملیت، سندیکایی و تدوین متن واحد قراردادها و آیین‌نامه‌های اعتباری صنعت و تدوین رویه‌های واحد حسابداری صنعت لیزینگ از دیگر اهداف انجمن در سال‌جاری است. این انجمن در سال ۱۳۹۹ تشکیل کمیته‌های فنی وآغاز فصلی نوین در انجمن با فعال شدن کمیته‌ها، برنامه‌های تامین متنوع منابع مالی وورود وجوه عمومی به صنعت لیزینگ، اجرایی کردن طرح داوری وحکمیت انجمن و رسمیت بخشیدن به آن را جزو اهداف خود در نظر گرفته است. در سال ۱۴۰۰ نیز این انجمن بهره‌برداری موثر از توان و ظرفیت کمیته‌های فنی واجرای پروژه‌های درآمدزدایی را از جمله اهداف خود دانسته است.