معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
خلاصه اخبار

در این گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به عنوان صندوق سهامی در سال 97 (بازه یک ساله) مورد بررسی قرار می گیرد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ 89/4/16 شماره 10781 به عنوان صندوق سهامی در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 32076  نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است که به بررسی عملکرد این صندوق سرمایه گذاری می پردازیم.

نوع صندوق سهامی
آغاز فعالیت 16/4/89
مدیر کارگزاری بانک رفاه کارگران
مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران
شناسه ملی 10320885080
متولی سبدگردان نوین نگرآسیا
مدیرسرمایه گذاری مسعود زمانی شیشه گران،محمدرضا بیگ زاده،نوشین ناصری
حسابرس هدف همکاران
ضامن نقدشنودگی 0
ضامن سودآوری 0
عمرصندوق 3158
تلفن 021-88940338
سایت صندوق https://refahfund.com

وضعیت فعلی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

آخرین تاریخ انتشاراطلاعات 97/12/10
کل خالص ارزش داراریی ها (میلیاردریال) 227/69
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) 7/200/118
قیمت ابطال هرواحد سرمایه گذاری(ریال) 7/118/686
تعداد واحدهای سرمایه گذاری 31/985

استراتژی صندوق

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه عبارت است از :

خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس،حق تقدم ،خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس،اوراق مشارکت،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد.

خالص ارزش دارایی صندوق

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در یک سال اخیر(10 اسفند 96 تا 10 اسفند 97 )  از 26/131 میلیارد ریال  به 69/227  میلیارد ریال، افزایش 73 درصدی یافته است و در نمودار زیر این روند نموداری صندوق را می بینید.

مقایسه بازده صندوق با بازدهی شاخص کل

طبق نمودار زیر بازده ای شاخص صندوق سرمایه گذای رفاه با شاخص کل بازارسرمایه می توان در یک راستا دانست و در صعود همپای هم و در نزول در یک جهت بوده اند. این بدان معنی است که اگر دید شما به بازار سرمایه مثبت است و همچنین دانش سرمایه گذاری در این حوزه را ندارید می توانید این صندوق سرمایه گذای را به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. حال ما فقط بازده یک ساله (اسفند 96 تا اسفند 97) صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه را مورد ارزیابی قرار دادیم که دیدکلی از عملکرد این صندوق سرمایه گذاری به شما عزیزان بدهیم ولی خود می توانید برای دیدن کامل نمودارها در بازه های مختلف به سایت رسام مراجعه کنید.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

مبنای دوره ها بر اساس تاریخ بررسی صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 10 اسفند 97 می باشد.


میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق


میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته


میانگین روزانه 30 روز گذشته


امروز
شرح
مبلغ

نسبت به کل دارایی


مبلغ


نسبت به کل دارایی


مبلغ

نسبت به کل دارایی

مبلغ

نسبت به کل دارایی
سهام
71,869

59.36

227,883

92.02

244,497

94.73

249,577

95.36
اوراق
5,132

4.23
000000
وجه نقد
2,335

1.92

10,046

4.05

7,004

2.71


5,883

2.24
سایر دارایی ها

6,648


5.49

19,972

8.06

14,842

5.75

14,245

5.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق
32,828
27.11
169,160


68.31

54,807 21.23 57,415 21.93

میانگین بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در دوره های مختلف

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

مبنای دوره ها بر اساس تاریخ بررسی صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 10 اسفند 97 می باشد.


توضیحات

از تاریخ


تا تاریخ


بازدهی صندوق


بازدهی بازار
روز اخیر


1397/12/09


1397/12/10


(0.004)%


%0هفته گذشته


1397/12/03


1397/12/10


%2.56


%3.64ماه گذشته


1397/11/10


1397/12/10


%2.225


%3.1193 ماه اخیر


1397/09/10


1397/12/10


%13.276


%3.4046 ماه


1397/06/11


1397/12/10


%29.009


%23.653یک سال اخیر


1396/12/10


1397/12/10


%81.487


%68.734تا زمان انتشار


1389/04/15


1397/12/10


%610.844


%1023.02حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس


%1100836.83


%134026.26حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس


(99.93)%


(97.46)%

میزان ورود و خروج سرمایه به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

این نمودار نشان می دهد که از آبان ماه تا آخر سال خروج سرمایه از این صندوق شدت یافته است همچنین می توان جدول را به صورت عددی هم داشته باشیم.

  ورود سرمایه (میلیون ریال) خروج سرمایه (میلیون ریال) جمع (میلیون ریال)
اسفند 96 545/980 673/990 128/020
فروردین 97 0 389/860 389/860
اردیبهشت97 260/550 342/450 81/900
خرداد 97 595/640 205/060 390/580
تیر97 0 495/360 495/360
مرداد97 2/138/460 373/980 1/766/400
شهریور 97 1/787/810 0 1/787/810
مهر 97 11/616/040 1/152/230 10/463/810
آبان 97 1/065/940 8/239/460 7/173/520
آذر97 453/790 3/946/720 3/492/390
دی97 514/450 5/810/450 5/296/000
بهمن97 0 8/153/180 8/153/180

نمودار بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در بازه ماهانه

نمایش بازده ماهانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه رامی توانید به صورت نمودارمیله ای و جدول اعداد مشاهده بفرمایید.

زمان بازده یک ماهه(درصد)
اسفند 96 2/44
فروردین 97 2/41
اردیبهشت97 0/82 +
خرداد 97 0
تیر97 4/25
مرداد97 31/62 +
شهریور 97 18/44 +
مهر 97 14/24 +
آبان 97 7/91
آذر97 9/82
دی97 11/73 +
بهمن97 0.76

بررسی سرمایه گذاری درصنعت با بیشترین وزن

بررسی میزان سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در هرصنعت در تاریخ 10 اسفند 97

صنعت میزان سرمایه گذاری(میلیون ریال)
استخراج کانه های فلزی 15/353/210
فرآورده های نفتی و سوخت هسته ای 11/291/380
فلزات اساسی 35/304/710
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 33/337/660
محصولات شیمیایی 15/378/750

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.