اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/04

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/04
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز شنبه 4 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/04 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 2.5 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته به ترتیب تقریبا 4 و 1 درصد کاهش داشتند

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,574 609,192 657,766
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 5 702 707
حجم معاملات 5,058 855,662 860,720
تعداد معاملات 53 667 720

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد1با قیمت 884،083 ریال و به میزان 3.22 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اخزا623 به میزان تقریبا 1 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 876,2903.22
2 گندم2 922,0001.18
3 سلامت4 979,0000.72
4 اخزا716 642,9060.97
5 اخزا705 960,0000.52
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 936,788 122.54
2 اخزا703 743,842 112.51
3 اخزا604 909,302 69.12
4 اخزا717 880,493 66.86
5 اخزا706 785,193 58.68
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اخزا623 962,623 0.99 –
2 ماهان99 1,016,215 0.86 –
3 صگل411 945,298 0.49 –
4 اخزا713 624,655 0.44 –
5 حکت01 943,897 0.12 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 743,842151,254
2 اخزا707 936,788130,813
3 اخزا604 909,30276,018
4 اخزا717 880,49375,932
5 اخزا713 624,65575,824

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا623 با قیمت 962,623 ریال و به اندازه تقریبا 23% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا623 962,623 1398/03/04 2.27% 22.85% 24.15% 24.10% 624
2 اخزا608 976,999 1398/03/04 22.61% 22.56% 25.05% 24.18% 39
3 اخزا609 977,417 1398/03/04 22.19% 22.14% 24.53% 23.67% 39
4 اخزا624 755,588 1398/03/04 24.65% 21.55% 23.81% 23.74% 480
5 اخزا703 743,842 1398/03/04 24.84% 21.54% 23.80% 23.73% 507
6 اخزا713 624,655 1398/03/04 27.18% 21.47% 23.72% 23.68% 808
7 اخزا706 785,193 1398/03/04 24.06% 21.46% 23.70% 23.62% 416
8 اخزا704 706,298 1398/03/04 25.42% 21.45% 23.69% 23.63% 598
9 اخزا709 776,015 1398/03/04 24.16% 21.42% 23.65% 23.58% 437
10 اخزا716 642,905 1398/03/04 26.50% 21.26% 23.46% 23.42% 766
11 اخزا622 955,000 1398/03/04 21.23% 20.93% 23.06% 22.66% 82
12 اخزا614 880,400 1398/03/04 21.94% 20.75% 22.84% 22.70% 227
13 اخزا612 866,629 1398/03/04 22.12% 20.75% 22.84% 22.71% 255
14 اخزا707 936,788 1398/03/04 21.23% 20.72% 22.81% 22.53% 117
15 اخزا717 880,493 1398/03/04 21.82% 20.64% 22.71% 22.57% 228
16 اخزا604 909,302 1398/03/04 21.42% 20.59% 22.65% 22.46% 171
17 اخزا708 923,466 1398/03/04 21.15% 20.50% 22.54% 22.31% 144
18 اخزا613 881,902 1398/03/04 21.63% 20.47% 22.50% 22.36% 227
19 اخزا615 909,862 1398/03/04 21.27% 20.45% 22.48% 22.29% 171
20 اخزا714 924,395 1398/03/04 21.02% 20.38% 22.39% 22.17% 143
21 اخزا606 924,948 1398/03/04 20.86% 20.22% 22.21% 21.98% 143
22 اخزا705 960,000 1398/03/04 18.78% 18.54% 20.20% 19.80% 82
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.