اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/28

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/28
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز 28 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/28 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 5 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,588 627,234 675,822
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 5 542 547
حجم معاملات 4,699 651,220 655,919
تعداد معاملات 63 653 716

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شرق1400 با قیمت 970،510 ریال و به میزان تقریبا 3.5 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته صایپا908 به میزان تقریبا 0.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شرق1400 970,5103.52
2 صگل411 945,0011.07
3 مگچسا104 1,010,0001.00
4 مبین011 813,0000.62
5 اخزا707 933,0400.37
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 780,857 103.56
2 اخزا709 775,896 53.51
3 اشاد10 843,199 46.46
4 اخزا711 964,000 40.21
5 اخزا708 918,162 30.91
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صایپا908 895,641 0.68 –
2 اخزا614 877,005 0.55 –
3 صایتل902 1,018,940 0.38 –
4 جوپار99 1,000,024 0.27 –
5 ماهان99 1,016,400 0.20 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 780,857132,626
2 اخزا709 775,89668,960
3 اشاد10 843,19955,100
4 اخزا713 623,02241,735
5 اخزا711 964,00041,716

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا706 با قیمت 780,857 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا706 780,857 1398/02/28 24.27% 21.59% 23.86% 23.78% 423
2 اخزا703 741,782 1398/02/28 24.77% 21.44% 23.68% 23.62% 514
3 اخزا713 623,022 1398/02/28 27.13% 21.41% 23.64% 23.60% 815
4 اخزا624 753,940 1398/02/28 24.51% 21.40% 23.63% 23.56% 487
5 اخزا623 766,938 1398/02/28 24.22% 21.33% 23.55% 23.48% 459
6 اخزا716 639,991 1398/02/28 26.60% 21.29% 23.49% 23.45% 773
7 اخزا609 974,424 1398/02/28 21.29% 21.20% 23.39% 22.66% 46
8 اخزا704 706,631 1398/02/28 25.09% 21.17% 23.35% 23.29% 605
9 اخزا711 964,000 1398/02/28 21.30% 21.09% 23.26% 22.75% 65
10 اخزا709 775,896 1398/02/28 23.80% 21.09% 23.25% 23.18% 444
11 اخزا708 918,162 1398/02/28 21.69% 20.96% 23.09% 22.87% 151
12 اخزا622 951,398 1398/02/28 21.19% 20.84% 22.96% 22.59% 89
13 اخزا608 974,897 1398/02/28 20.89% 20.80% 22.90% 22.18% 46
14 اخزا707 933,040 1398/02/28 21.30% 20.74% 22.83% 22.57% 124
15 اخزا614 877,005 1398/02/28 21.97% 20.74% 22.83% 22.69% 234
16 اخزا714 919,505 1398/02/28 21.44% 20.73% 22.82% 22.60% 150
17 اخزا615 905,186 1398/02/28 21.60% 20.72% 22.80% 22.62% 178
18 اخزا612 863,400 1398/02/28 22.13% 20.72% 22.80% 22.68% 262
19 اخزا610 895,000 1398/02/28 21.63% 20.62% 22.69% 22.53% 199
20 اخزا613 878,000 1398/02/28 21.77% 20.56% 22.61% 22.47% 234
21 اخزا604 906,269 1398/02/28 21.33% 20.47% 22.50% 22.32% 178
22 اخزا606 921,999 1398/02/28 20.72% 20.06% 22.01% 21.79% 150

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.