اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/24

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/24
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز 24 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/24 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا به اندازه 2.5 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 25 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,538 636,624 685,162
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 4 714 718
حجم معاملات 3,772 834,016 837,788
تعداد معاملات 65 655 720

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق رایان با قیمت 1،050،000 ریال و به میزان تقریبا 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته شستا001 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 رایان 1,050,0005.00
2 مبین011 808,0011.00
3 اروند04 930,1170.66
4 اشاد9 905,2960.59
5 سلامت9 975,0000.52
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 780,394 150.21
2 اشاد10 844,495 114.01
3 اخزا703 739,052 52.58
4 شرق1400 949,638 48.43
5 اخزا705 949,435 43.67
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا001 960,000 4.00 –
2 صایپا104 933,000 1.46 –
3 اروند11 989,000 1.10 –
4 سلامت6 930,000 1.06 –
5 صخود412 910,001 0.87 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 780,394192,483
2 اشاد10 844,495135,000
3 اخزا703 739,05271,139
4 شرق1400 949,63851,000
5 اخزا705 949,43546,000

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا624 با قیمت 749,027 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).  بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا624 749,027 1398/02/24 24.96% 21.72% 24.02% 23.95% 491
2 اخزا703 739,052 1398/02/24 24.93% 21.54% 23.80% 23.73% 518
3 اخزا713 620,878 1398/02/24 27.25% 21.46% 23.70% 23.66% 819
4 اخزا706 780,394 1398/02/24 24.11% 21.43% 23.67% 23.59% 427
5 اخزا716 637,786 1398/02/24 26.71% 21.34% 23.56% 23.52% 777
6 اخزا609 972,032 1398/02/24 21.43% 21.32% 23.53% 22.86% 50
7 اخزا623 765,702 1398/02/24 24.17% 21.28% 23.48% 23.41% 463
8 اخزا704 705,979 1398/02/24 25.00% 21.08% 23.25% 23.19% 609
9 اخزا709 774,642 1398/02/24 23.76% 21.03% 23.18% 23.11% 448
10 اخزا610 891,220 1398/02/24 22.05% 20.99% 23.13% 22.97% 203
11 اخزا622 948,993 1398/02/24 21.32% 20.95% 23.09% 22.73% 93
12 اخزا606 916,910 1398/02/24 21.62% 20.87% 22.99% 22.78% 154
13 اخزا615 902,548 1398/02/24 21.77% 20.86% 22.97% 22.79% 182
14 اخزا708 916,521 1398/02/24 21.59% 20.84% 22.95% 22.74% 155
15 اخزا714 916,534 1398/02/24 21.58% 20.84% 22.95% 22.73% 155
16 اخزا705 949,435 1398/02/24 21.13% 20.76% 22.86% 22.50% 93
17 اخزا613 875,090 1398/02/24 21.98% 20.73% 22.81% 22.68% 238
18 اخزا612 861,923 1398/02/24 22.06% 20.64% 22.71% 22.59% 266
19 اخزا707 931,408 1398/02/24 21.17% 20.60% 22.66% 22.40% 128
20 اخزا608 972,972 1398/02/24 20.69% 20.58% 22.64% 21.98% 50
21 اخزا604 905,789 1398/02/24 20.97% 20.12% 22.08% 21.91% 182
22 اخزا614 879,586 1398/02/24 21.08% 19.92% 21.85% 21.71% 238
23 اخزا717 880,281 1398/02/24 20.86% 19.72% 21.60% 21.46% 239

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.