اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/23

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/23
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/23 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا به اندازه 0.1 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 45 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,615 620,708 669,323
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 19 928 947
حجم معاملات 18,896 1,089,966 1,108,862
تعداد معاملات 89 808 897

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا991 با قیمت 1،000،000 ریال و به میزان تقریبا 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته صخود0012 به میزان تقریبا 3.5 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق شستا991 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا991 1,000,0003.09
2 اجاد3 850,0003.16
3 اروند11 1,000,0001.94
4 اجاد1 964,0000.94
5 اخزا610 894,4680.93
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 شستا991 1,000,000 100.15
2 اخزا610 894,468 97.09
3 اخزا704 706,333 76.01
4 اخزا703 738,675 56.50
5 اشاد10 842,103 56.42
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صخود0012 898,000 3.65 –
2 اجاد22 946,365 2.97 –
3 صایپا403 922,783 0.88 –
4 صخود412 918,001 0.65 –
5 سلامت6 940,000 0.53 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا610 894,468108,541
2 اخزا704 706,333107,616
3 شستا991 1,000,000100,155
4 اخزا703 738,67576,489
5 اخزا624 753,75068,821

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 738,675 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا610 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 738,675 1398/02/23 24.93% 21.53% 23.79% 23.73% 519
2 اخزا706 780,472 1398/02/23 24.04% 21.37% 23.60% 23.52% 428
3 اخزا622 947,762 1398/02/23 21.63% 21.24% 23.44% 23.09% 94
4 اخزا713 623,682 1398/02/23 26.89% 21.23% 23.42% 23.38% 820
5 اخزا624 753,750 1398/02/23 24.29% 21.20% 23.39% 23.32% 492
6 اخزا704 706,333 1398/02/23 24.92% 21.02% 23.17% 23.11% 610
7 اخزا709 774,909 1398/02/23 23.67% 20.96% 23.09% 23.02% 449
8 اخزا711 961,617 1398/02/23 21.11% 20.88% 23.00% 22.53% 70
9 اخزا609 972,072 1398/02/23 20.97% 20.86% 22.97% 22.32% 51
10 اخزا608 972,090 1398/02/23 20.96% 20.84% 22.95% 22.30% 51
11 اخزا714 916,526 1398/02/23 21.59% 20.84% 22.95% 22.74% 155
12 اخزا716 644,340 1398/02/23 25.93% 20.83% 22.93% 22.89% 778
13 اخزا708 916,062 1398/02/23 21.58% 20.82% 22.93% 22.72% 156
14 اخزا623 769,806 1398/02/23 23.57% 20.80% 22.91% 22.83% 464
15 اخزا606 916,891 1398/02/23 21.48% 20.74% 22.83% 22.62% 155
16 اخزا612 861,037 1398/02/23 22.15% 20.71% 22.79% 22.67% 267
17 اخزا707 930,861 1398/02/23 21.18% 20.61% 22.67% 22.41% 129
18 اخزا705 949,402 1398/02/23 20.92% 20.55% 22.60% 22.25% 94
19 اخزا615 903,676 1398/02/23 21.38% 20.49% 22.52% 22.34% 183
20 اخزا610 894,468 1398/02/23 21.21% 20.22% 22.20% 22.05% 204
21 اخزا604 906,281 1398/02/23 20.74% 19.90% 21.82% 21.64% 183
22 اخزا613 879,296 1398/02/23 21.05% 19.89% 21.81% 21.67% 239
23 اخزا614 879,981 1398/02/23 20.92% 19.77% 21.66% 21.53% 239

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.