اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/15

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/15
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/15 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 4 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 25 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,289 632,513 680,802
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 4 922 926
حجم معاملات 4,107 1,078,627 1,082,734
تعداد معاملات 63 848 911

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اخزا717 با قیمت 898،960 ریال و به میزان تقریبا 3.5 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد1 به میزان تقریبا 5 درصد داشت.

لازم به ذکر است بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق “اشاد1” به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اخزا717 898,9603.58
2 اجاد23 981,0002.19
3 اخزا716 643,1562.14
4 صخود412 864,0001.39
5 صگل411 870,0001.34
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد1 872,128 117.91
2 اخزا612 854,074 94.97
3 اخزا705 943,839 89.29
4 اخزا703 733,349 76.24
5 اخزا709 765,835 76.18
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 872,128 4.89 –
2 صخود0012 955,000 2.55 –
3 مگچسا104 936,001 2.19 –
4 شرق1400 936,001 2.19 –
5 رایان 1,000,003 1.54 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد1 872,128135,200
2 اخزا614 854,074111,200
3 اخزا704 854,074111,200
4 اخزا705 943,83994,604
5 اخزا713 616,68688,387

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا709 با قیمت 760,500 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) همچنین بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا614 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا709 760,500 1398/02/15 25.21% 22.12% 24.50% 24.43% 457
2 اخزا703 732,783 1398/02/15 25.30% 21.77% 24.08% 24.02% 527
3 اخزا622 942,307 1398/02/15 22.13% 21.67% 23.96% 23.63% 102
4 اخزا624 745,718 1398/02/15 24.94% 21.65% 23.94% 23.87% 500
5 اخزا706 774,519 1398/02/15 24.43% 21.63% 23.91% 23.84% 436
6 اخزا713 616,686 1398/02/15 27.43% 21.53% 23.78% 23.74% 828
7 اخزا613 867,114 1398/02/15 22.74% 21.34% 23.56% 23.43% 247
8 اخزا623 761,289 1398/02/15 24.30% 21.32% 23.54% 23.47% 472
9 اخزا608 967,002 1398/02/15 21.47% 21.30% 23.51% 22.95% 59
10 اخزا606 910,600 1398/02/15 22.12% 21.29% 23.49% 23.29% 163
11 اخزا714 910,700 1398/02/15 22.09% 21.26% 23.46% 23.26% 163
12 اخزا614 854,074 1398/02/15 22.76% 21.20% 23.38% 23.26% 275
13 اخزا704 854,074 1398/02/15 22.76% 21.20% 23.38% 23.26% 275
14 اخزا609 967,165 1398/02/15 21.36% 21.20% 23.38% 22.82% 59
15 اخزا708 910,758 1398/02/15 21.94% 21.12% 23.28% 23.08% 164
16 اخزا705 943,839 1398/02/15 21.50% 21.07% 23.23% 22.91% 102
17 اخزا615 897,158 1398/02/15 22.02% 21.03% 23.18% 23.01% 191
18 اخزا612 855,319 1398/02/15 22.53% 21.00% 23.14% 23.03% 275
19 اخزا610 886,743 1398/02/15 22.09% 20.97% 23.11% 22.96% 212
20 اخزا707 925,942 1398/02/15 21.47% 20.83% 22.94% 22.70% 137
21 اخزا716 643,156 1398/02/15 25.80% 20.70% 22.78% 22.74% 786
22 اخزا604 899,078 1398/02/15 21.56% 20.61% 22.68% 22.50% 191
23 اخزا712 945,000 1398/02/15 19.67% 19.27% 21.07% 20.77% 109

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.