اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/11

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/11
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/11 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 2 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 45 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,444 628,179 676,623
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 24 917 941
حجم معاملات 24,344 1,115,627 1,139,971
تعداد معاملات 84 1,166 1,250

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق تهران811 با قیمت 1،000،000 ریال و به میزان تقریبا 2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته مبین011 به میزان تقریبا 3.5 درصد داشت. همچنین بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا705 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 تهران811 1,000,0002.04
2 اجاد42 896,4981.88
3 کوروش99 941,0001.73
4 جوپار99 1,008,7361.00
5 اخزا711 955,6630.9
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا705 942,169 164.12
2 اخزا703 733,217 98.59
3 اشاد10 845,820 82.30
4 اخزا707 923,085 68.24
5 اخزا713 614,588 57.96
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 مبین011 775,059 3.52 –
2 اجاد3 800,001 2.39 –
3 مگچسا104 1,000,001 1.5 –
4 گندم2 891,250 1.11 –
5 مشیر9911 1,000,000 0.99 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا705 942,169174,194
2 اخزا703 733,217134,466
3 اشاد10 845,82097,300
4 اخزا713 614,58894,309
5 اخزا704 699,81876,452

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا712 با قیمت 963،250 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

از سوی دیگر بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا705 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا712 936,250 1398/02/11 22.19% 21.66% 23.95% 23.65% 113
2 اخزا713 614,588 1398/02/11 27.54% 21.57% 23.84% 23.80% 832
3 اخزا703 733,217 1398/02/11 25.06% 21.56% 23.83% 23.76% 531
4 اخزا716 630,079 1398/02/11 27.16% 21.56% 23.82% 23.78% 790
5 اخزا706 773,948 1398/02/11 24.28% 21.50% 23.75% 23.67% 440
6 اخزا624 745,615 1398/02/11 24.76% 21.49% 23.74% 23.67% 504
7 اخزا709 765,275 1398/02/11 24.34% 21.42% 23.65% 23.58% 461
8 اخزا717 864,279 1398/02/11 22.84% 21.40% 23.63% 23.50% 252
9 اخزا622 940,847 1398/02/11 21.86% 21.38% 23.61% 23.30% 106
10 اخزا613 865,641 1398/02/11 22.66% 21.25% 23.45% 23.32% 251
11 اخزا612 851,781 1398/02/11 22.85% 21.25% 23.45% 23.33% 279
12 اخزا704 699,818 1398/02/11 25.21% 21.16% 23.34% 23.29% 622
13 اخزا707 923,085 1398/02/11 21.72% 21.05% 23.20% 22.97% 141
14 اخزا615 895,072 1398/02/11 22.06% 21.04% 23.19% 23.02% 195
15 اخزا623 762,422 1398/02/11 23.94% 21.03% 23.18% 23.11% 476
16 اخزا708 909,075 1398/02/11 21.86% 21.02% 23.16% 22.97% 168
17 اخزا606 909,998 1398/02/11 21.75% 20.92% 23.04% 22.85% 167
18 اخزا705 942,169 1398/02/11 21.34% 20.89% 23.01% 22.70% 106
19 اخزا614 868,240 1398/02/11 22.16% 20.81% 22.91% 22.78% 251
20 اخزا604 896,252 1398/02/11 21.78% 20.79% 22.89% 22.72% 195
21 اخزا714 910,678 1398/02/11 21.57% 20.75% 22.84% 22.65% 167
22 اخزا608 965,863 1398/02/11 20.81% 20.62% 22.69% 22.17% 63
23 اخزا711 955,663 1398/02/11 20.91% 20.61% 22.67% 22.27% 82

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.