اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/10

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/10
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/10 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 9 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 20 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,391 644,054 692,445
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 62 578.51 641
حجم معاملات 62,842 732,216 795,058
تعداد معاملات 142 934 1,076

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد5 1.000.000 ریال و به میزان تقریبا 1 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اروند04 به میزان تقریبا 10 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا624 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد5 1,000,0001.01
2 سلامت6 917,1020.56
3 اخز716 628,2480.29
4 اخزا703 732,4290.22
5 اخزا624 743,1180.18
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا624 743,118 92.92
2 اشاد10 845,161 79.69
3 اخزا714 907,574 76.79
4 اخزا706 772,950 53.94
5 اخزا717 865,357 50.8
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند04 850,518 10 –
2 اشاد9 885,000 2.09 –
3 شستا003 1,000,000 1.96 –
4 شرق1400 960,870 1.98 –
5 قرن99 880,000 1.9 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا624 743,118125,040
2 اشاد10 700,77994,300
3 اخزا714 700,77984,614
4 اخزا704 772,95076,917
5 اخزا706 700,51965,732

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا609 با قیمت 963,261 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا624 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا609 963,261 1398/02/10 22.10% 21.88% 24.22% 23.70% 64
2 اخزا711 951,427 1398/02/08 21.42% 21.83% 24.15% 23.76% 88
3 اخزا709 761,058 1398/02/10 24.86% 21.81% 24.13% 24.06% 462
4 اخزا713 612,166 1398/02/10 27.79% 21.72% 24.02% 23.98% 833
5 اخزا624 743,118 1398/02/10 25.03% 21.70% 23.99% 23.92% 505
6 اخزا716 628,248 1398/02/10 27.34% 21.67% 23.96% 23.91% 791
7 اخزا703 732,001 1398/02/10 25.17% 21.64% 23.92% 23.86% 532
8 اخزا706 772,950 1398/02/10 24.37% 21.56% 23.82% 23.74% 441
9 اخزا707 920,932 1398/02/10 22.23% 21.51% 23.77% 23.53% 142
10 اخزا714 907,112 1398/02/10 22.38% 21.50% 23.75% 23.55% 168
11 اخزا610 882,023 1398/02/10 22.60% 21.40% 23.63% 23.48% 217
12 اخزا708 907,000 1398/02/10 22.28% 21.40% 23.62% 23.43% 169
13 اخزا612 850,766 1398/02/10 22.95% 21.33% 23.55% 23.43% 280
14 اخزا615 893,196 1398/02/10 22.38% 21.33% 23.54% 23.38% 196
15 اخزا608 964,199 1398/02/10 21.51% 21.31% 23.52% 23.00% 64
16 اخزا613 864,811 1398/02/10 22.73% 21.31% 23.52% 23.39% 252
17 اخزا614 865,012 1398/02/10 22.69% 21.27% 23.48% 23.35% 252
18 اخزا604 893,544 1398/02/10 22.30% 21.25% 23.45% 23.29% 196
19 اخزا705 940,695 1398/02/10 21.71% 21.24% 23.43% 23.12% 107
20 اخزا623 760,060 1398/02/10 24.21% 21.22% 23.41% 23.35% 477
21 اخزا622 940,755 1398/02/10 21.69% 21.22% 23.40% 23.10% 107
22 اخزا606 908,533 1398/02/10 22.00% 21.15% 23.33% 23.13% 168
23 اخزا704 700,519 1398/02/10 25.09% 21.07% 23.23% 23.18% 623

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.