اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/09

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/09
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/08 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 4 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 45 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 49.532 642.644 692.176
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 18 1462 1480
حجم معاملات 17.883 1.640.000 1.657.883
تعداد معاملات 170 1,017 1.187

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صخود412 با قیمت 890،835 ریال و به میزان تقریبا 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته سلامت6 به میزان تقریبا 2.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا717 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صخود412 890,8353.04
2 اخزا614 868,7790.76
3 اخز706 771,9560.42
4 اخزا623 761,5810.42
5 اخزا709 763,4750.38
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا717 864,467 125.89
2 اخزا703 730,806 95.17
3 اخزا706 771,956 93.79
4 اخزا707 921,163 89.23
5 اخزا704 700,568 44.26
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 912,001 2.46 –
2 صگل411 890,073 2.52 –
3 شرق1400 979,400 2.1 –
4 مبین011 802,586 2.45 –
5 شستا991 970,001 2.02 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا717 864,467145,624
2 اخزا703 730,806130,224
3 اخزا706 771,956121,498
4 اخزا707 921,16396,863
5 اخزا704 700,56863,184

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا716 با قیمت 625,681 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا717 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا716 625,681 1398/02/09 27.61% 21.83% 24.16% 24.12% 792
2 اخزا624 741,754 1398/02/09 25.16% 21.79% 24.10% 24.04% 506
3 اخزا713 611,737 1398/02/09 27.81% 21.73% 24.03% 23.99% 834
4 اخزا703 730,806 1398/02/09 25.27% 21.71% 24.01% 23.94% 533
5 اخزا706 771,956 1398/02/09 24.45% 21.61% 23.89% 23.82% 442
6 اخزا609 963,241 1398/02/09 21.76% 21.55% 23.81% 23.30% 65
7 اخزا709 763,475 1398/02/09 24.48% 21.51% 23.76% 23.69% 463
8 اخزا613 863,433 1398/02/09 22.91% 21.46% 23.70% 23.57% 253
9 اخزا610 881,323 1398/02/09 22.65% 21.44% 23.68% 23.52% 218
10 اخزا608 963,447 1398/02/09 21.64% 21.43% 23.66% 23.15% 65
11 اخزا714 907,110 1398/02/09 22.25% 21.37% 23.59% 23.40% 169
12 اخزا622 939,897 1398/02/09 21.81% 21.33% 23.55% 23.24% 108
13 اخزا707 921,163 1398/02/09 22.00% 21.29% 23.50% 23.27% 143
14 اخزا612 850,669 1398/02/09 22.88% 21.27% 23.47% 23.35% 281
15 اخزا615 893,143 1398/02/09 22.28% 21.23% 23.42% 23.26% 197
16 اخزا705 940,236 1398/02/09 21.68% 21.21% 23.39% 23.09% 108
17 اخزا717 864,467 1398/02/09 22.62% 21.20% 23.38% 23.25% 254
18 اخزا604 893,336 1398/02/09 22.24% 21.19% 23.37% 23.21% 197
19 اخزا708 907,626 1398/02/09 21.98% 21.12% 23.29% 23.09% 170
20 اخزا704 700,568 1398/02/09 25.04% 21.03% 23.18% 23.13% 624
21 اخزا623 761,581 1398/02/09 23.96% 21.02% 23.17% 23.10% 478
22 اخزا712 937,051 1398/02/09 21.51% 21.00% 23.14% 22.86% 115
23 اخزا606 908,657 1398/02/09 21.84% 20.99% 23.13% 22.94% 169

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.