اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/07

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/07
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/07 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 4 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,694 614,087 662,781
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 7 1,096 1,103
حجم معاملات 7,038 1,354,178 1,361,216
تعداد معاملات 92 1,225 1,317

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاره جوپار99 با قیمت 1,010,000 ریال و به میزان تقریبا یک درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته گندم2 به میزان تقریبا 5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 جوپار99 1,010,0000.99
2 اشاد6 1,000,0020.98
3 اخزا716 627,7520.77
4 اشاد3 1,006,0000.60
5 ماهان99 1,033,9230.29
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 728,508 192.58
2 اخزا707 917,911 128.39
3 اشاد10 845,000 82.13
4 اخزا612 847,134 81.99
5 اخزا706 769,479 73.19
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم2 900,001 4.88 –
2 اروند11 958,125 1.51 –
3 شستا992 985,800 1.42 –
4 صایپا104 916,000 0.76 –
5 اخزا610 876,891 0.7 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 728,508264,348
2 اخزا707 917,911139,868
3 اخزا704 701,208102,041
4 اشاد10 845,00097,200
5 اخزا612 847,13496,781

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711  با قیمت 945,009 ریال و به اندازه تقریبا 24.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 945,009 1398/02/07 24.99% 24.54% 27.49% 27.09% 86
2 اخزا610 876,891 1398/02/07 23.40% 22.10% 24.48% 24.33% 220
3 اخزا708 902,746 1398/02/07 23.00% 22.04% 24.41% 24.21% 172
4 اخزا712 933,102 1398/02/07 22.56% 21.99% 24.34% 24.06% 117
5 اخزا707 917,911 1398/02/07 22.67% 21.91% 24.25% 24.02% 145
6 اخزا615 888,943 1398/02/07 23.03% 21.90% 24.24% 24.07% 199
7 اخزا613 860,008 1398/02/07 23.39% 21.87% 24.20% 24.07% 255
8 اخزا624 740,197 1398/02/07 25.27% 21.85% 24.18% 24.12% 508
9 اخزا703 728,508 1398/02/07 25.47% 21.85% 24.17% 24.11% 535
10 اخزا713 609,496 1398/02/07 28.01% 21.84% 24.16% 24.12% 836
11 اخزا706 769,479 1398/02/07 24.68% 21.79% 24.10% 24.02% 444
12 اخزا622 937,628 1398/02/07 22.28% 21.76% 24.07% 23.77% 110
13 اخزا614 860,734 1398/02/07 23.25% 21.75% 24.05% 23.92% 255
14 اخزا714 904,643 1398/02/07 22.63% 21.71% 24.01% 23.81% 171
15 اخزا709 760,954 1398/02/07 24.71% 21.68% 23.97% 23.90% 465
16 اخزا609 961,910 1398/02/07 21.90% 21.67% 23.96% 23.46% 67
17 اخزا612 847,134 1398/02/07 23.36% 21.67% 23.95% 23.84% 283
18 اخزا716 627,752 1398/02/07 27.29% 21.62% 23.90% 23.86% 794
19 اخزا608 962,132 1398/02/07 21.77% 21.54% 23.80% 23.30% 67
20 اخزا604 890,890 1398/02/07 22.58% 21.49% 23.74% 23.57% 199
21 اخزا606 905,798 1398/02/07 22.33% 21.43% 23.67% 23.48% 171
22 اخزا717 862,821 1398/02/07 22.76% 21.31% 23.52% 23.39% 256
23 اخزا705 936,010 1398/02/01 0.196481 21.17% 23.35% 23.07% 128

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.