اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/02

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/02
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/02 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.1 درصد کاهش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 40 درصد کاهش داشتند

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,165 614,701 660,866
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 12 545 557
حجم معاملات 12,426 675,205 687,631
تعداد معاملات 87 1,062 1,149

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اروند07 با قیمت 980,000 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته شرق1400 به میزان تقریبا 5.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند07 980,0003.70
2 رایان911 958,5000.98
3 اجاد25 965,0000.94
4 صگل411 910,0010.86
5 ماهان99 1,035,2490.73
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد10 844,797 92.25
2 اخزا623 763,318 66.88
3 اخزا706 773,716 62.65
4 اخزا704 704,730 47.76
5 اخزا703 736,824 41.37
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شرق1400 968,000 5.56 –
2 صایپا104 911,000 2.25 –
3 اروند11 979,000 2.1 –
4 اخزا717 847,517 1.83 –
5 صایپا403 905,000 1.63 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد10 844,797 109,200
2 اخزا623 763,318 87,623
3 اخزا706 773,716 80,972
4 اخزا704 704,730 67,768
5 اخزا703 736,824 56,151

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اروند07 با قیمت 980,000 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته شرق1400 به میزان تقریبا 5.5 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد10 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا717 با قیمت 847،517 ریال و به اندازه تقریبا 23.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا717 847,517 1398/02/02 25.26% 23.45% 26.14% 26.02% 261
2 اخزا613 856,013 1398/02/02 23.70% 22.11% 24.50% 24.37% 260
3 اخزا707 915,463 1398/02/02 22.62% 21.83% 24.16% 23.94% 150
4 اخزا610 876,985 1398/02/02 22.86% 21.58% 23.85% 23.70% 225
5 اخزا612 845,392 1398/02/02 23.26% 21.55% 23.81% 23.70% 288
6 اخزا614 860,593 1398/02/02 22.83% 21.35% 23.56% 23.44% 260
7 اخزا622 936,221 1398/02/02 21.81% 21.29% 23.49% 23.21% 115
8 اخزا615 889,486 1398/02/02 22.34% 21.24% 23.44% 23.28% 204
9 اخزا606 904,224 1398/02/02 22.09% 21.18% 23.37% 23.18% 176
10 اخزا705 936,010 1398/02/01 21.51% 21.17% 23.35% 23.07% 117
11 اخزا716 632,142 1398/02/02 26.62% 21.16% 23.34% 23.30% 799
12 اخزا608 960,054 1398/02/02 21.39% 21.14% 23.31% 22.86% 72
13 اخزا708 904,059 1398/02/02 22.01% 21.10% 23.27% 23.08% 177
14 اخزا706 773,716 1398/02/02 23.83% 21.09% 23.25% 23.17% 449
15 اخزا711 947,051 1398/01/28 19.07% 21.09% 23.25% 22.90% 108
16 اخزا709 765,265 1398/02/02 23.87% 21.00% 23.15% 23.08% 470
17 اخزا624 746,733 1398/02/02 24.18% 21.00% 23.15% 23.08% 513
18 اخزا604 891,021 1398/02/02 21.99% 20.93% 23.06% 22.90% 204
19 اخزا713 620,728 1398/02/02 26.55% 20.90% 23.02% 22.99% 841
20 اخزا703 736,824 1398/02/02 24.19% 20.86% 22.98% 22.92% 540
21 اخزا609 960,629 1398/02/02 21.07% 20.83% 22.94% 22.48% 72
22 اخزا714 906,000 1398/02/02 21.64% 20.77% 22.86% 22.68% 176
23 اخزا623 763,336 1398/02/02 23.4% 20.5% 22.6% 22.5% 485

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.