مصوبه افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام

مصوبه افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، مصوبه اخیر هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام را ابلاغ کرد. مقرر شده است تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل 15درصد و حداکثر 25درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورسو واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند.

در این طرح عنوان شده است که صندوق‌های یاد شده ملزم هستند تا پایان اسفند 1400 نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه اقدام کنند که براساس آن تا پایان اسفندماه 99 نسبت به افزایش حداقل سه واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یادشده اقدام کنند. همچنین تا پایان اسفندماه 1400 در هر فصل نسبت به افزایش سه واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه درمقایسه با وضعیت فعلی و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

به ازای هر یک واحد، درصد افزایش سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده در بورس تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده 2 واحد درصد از حداقل نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر می‌شود.

در این طرح به صندوق‌ها اختیار داده شد درخصوص توزیع حداقل 2 درصد دارایی از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند. همچنین مصوب شد که حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه 30درصد ارزش دارایی‌های درآمد ثابت صندوق‌ها درنظر گرفته شود.

photo_2021-03-02_16-31-21

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.