مشارکت ۸ بانک و ۱۶ بیمه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مشارکت ۸ بانک و ۱۶ بیمه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
خلاصه اخبار

عضو هیات مدیره سازمان بورس با اعلام اینکه ۸ بانک و ۱۶ بیمه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه مشارکت کرده‌اند، گفت: مردم در این نمایشگاه با روش های سرمایه‌گذاری آشنا می‌شوند.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا، سعید فلاح پور در نشست خبری برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه یکی از اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه دوازدهم است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا که در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه چند بانک و بیمه مشارکت داشته اند اعلام کرد : تا امروز ۸ بانک و ۱۶ بیمه در نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند.

شکل‌گیری تعاملات دوطرفه

وی در ادامه گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، شرکت کنندگان داخلی و خارجی با تعاملاتی که به وجود می آورند می توانند فرصت سازی های زیادی را برای بازار سرمایه شکل دهد. عضو هیات مدیره سازمان بورس افزود: نکته مهم برگزاری نمایشگاه، شکل گیری فضایی است که می تواند زمینه ساز تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در کلیت فضای بورس، بانک و بیمه شود.