مروری مقایسه ای بر عملکرد “فسرب”

مروری مقایسه ای بر عملکرد “فسرب”

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، [ratings]

شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره منتهی به 31 شهریور ماه 1399، در مقایسه با دوره 6 ماهه سال گذشته کاهش 31 درصد درآمدهای عملیاتی، کاهش 36 درصد سود عملیاتی، کاهش 38 درصد سود خالص، افزایش 33 درصد دارایی‌ها و افزایش 5 درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش رادیوسهام، بر اساس صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399، سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران 322 میلیارد ریال است و این شرکت تعداد 322 میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ یک هزار و 21 میلیارد و 232 میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ 777 میلیارد و 599 میلیون ریال است.

 بخش اعظم درآمدهای “فسرب” از طریق فعالیت های عملیاتی است.

ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران عمده عبارت است از:

شرکت توسعه معادن روی ایران (56.02 درصد)، شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (8.59 درصد)، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (2.74 درصد)، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (2.21 درصد)، شرکت بیمه معلم (1.71 درصد)، شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان (1.57 درصد) و شرکت ملی صنایع مس ایران (1.55 درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

  • کاهش 31 درصد درآمدهای عملیاتی
  • کاهش 36 درصد سود عملیاتی
  • کاهش درصد38 سود خالص
  • افزایش 33 درصد دارایی‌ها
  • افزایش 5 درصد سود انباشته
  • افزایش 3 درصد حقوق مالکانه
  • کاهش حاشیه سود خالص از 18.30 درصد به 7.91 درصد
  • کاهش بازده دارایی از 32.09 درصدبه 7.45 درصد
  • کاهش بازده حقوق صاحبان سهام 81.86 درصد به 24.69 درصد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.