مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
به گزارش سیگنال به نقل از شانا،

به گزارش شانا، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به افخمی آمده است:

«با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالا منصوب می‌شوید. امید است در پرتو الطاف الهی، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»