مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری “فراز داریک” صادر شد

مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری “فراز داریک” صادر شد

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: صندوق سرمایه‌گذاری “فراز داریک” با موفقیت در پذیره نویسی اولیه و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کرد.

این صندوق سرمایه گذاری در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 84 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 88  با مجوز این سازمان در تاریخ 18 آذرماه 99 تحت شماره 50868 و شناسه ملی14009631803 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ه ماده 1‏ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 در تاریخ 25 آذر ماه 99 تحت شماره 11773‏ نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارجوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی “صندوق سرمایه گذاری ” فعالیت نماید.

 

 

 

 
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.