مجوز افزایش سرمایه کدام شرکت‌ها از سوی سازمان صادر شد؟

مجوز افزایش سرمایه کدام شرکت‌ها از سوی سازمان صادر شد؟

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه برای نمادهایی که در ادامه آورده شده است را صادر کرد. 

واعتبار 

سرمایه فعلی: 80 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 125 درصد 

سرمایه جدید: 180 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

آریا

سرمایه فعلی: 916 میلیارد و 768 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 50 درصد

سرمایه جدید: هزار و 375 میلیارد و 152 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: تامین بخشی از طرح احداث واحد جداسازیC3+

چافست 

سرمایه فعلی: 99 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 95 درصد

سرمایه جدید: 193 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: تکمیل طرح احداث پروژه ساختمانی مجتمع تجاری، اداری و خدماتی در جریان احداث شرکت

وصنا 

سرمایه فعلی: 270 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 85 درصد 

سرمایه جدید: 500 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت 

ونفت 

سرمایه فعلی: 165 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 203 درصد 

سرمایه جدید: 500 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های زیرمجموعه

دلقما 

سرمایه فعلی: 67.5 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 898 درصد

سرمایه جدید: 673 میلیارد و 519 میلیون تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی)

پدرخش

سرمایه فعلی: 15 میلیارد و 300 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 180 درصد 

سرمایه جدید: 42 میلیارد و 840 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

کطبس

سرمایه فعلی: 18.5 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 324 درصد 

سرمایه جدید: 78.5 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

به علت: اصلاح ساختار مالی و رعایت حداقل سرمایه موردنیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم بورس

وپویا 

سرمایه فعلی: 400 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 75 درصد 

سرمایه جدید: 700 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت

نخریس

سرمایه فعلی: 20 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 50 درصد 

سرمایه جدید: 30 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته

به علت: اجرای طرح توسعه 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.