متمرکز شدن نقدینگی در بخش‌های پر‌بازده/ تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید

متمرکز شدن نقدینگی در بخش‌های پر‌بازده/ تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید
خلاصه اخبار

رییس کل بانک مرکزی در خصوص هدایت نقدینگی در اینستاگرام خود متنی را منتشر کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اینستاگرام خود نوشت: در بحث هدایت نقدینگی دو نکته مهم وجود دارد نکته اول مفهوم نقدینگی است: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیر آن، شده و یا توسط خود بانک‌ها، تبدیل به انواع دیگری از دارائی شده است که بخش عمده آنها، هم راستا با تامین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد. نکته دوم اینکه: نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) را داشته باشد. لذا، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید، بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد بشود. با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.