لیست کدهای باطله تولید مصنوعات طلا

لیست کدهای باطله تولید مصنوعات طلا
خلاصه اخبار

خرید و فروش کلیه مصنوعات طلا بدون کد شناسایی استاندارد و یا کدهای باطله ممنوع می باشد. لذا اتحادیه طلا و جواهر تهران کلیه کدهای(T) ابطالی استان تهران را جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی منتشر می کند.

به گزارش سیگنال به نقل از اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران براساس اعلام سازمان استاندارد خرید و فروش هرگونه مصنوعات طلای بدون کد شناسایی یا مصنوعات طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده ممنوع بوده و برابر مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.

لذا لازم است عرضه کنندگان و خریداران طلای ساخته، به کدهای استاندارد مصنوعات طلا توجه لازم را مبذول نمایند.

همچنین شماره تماس 1517 اداره کل استاندارد استان تهران آماده دریافت اطلاعات در خصوص مراکز عرضه و تولید مصنوعات طلای بدون کد شناسایی به جهت برخورد و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی می باشد.                                                                                                      

لیست کدهای باطل شده توسط موسسه استاندارد (در استان تهران) :


T)
10
11
13
14
16
26
27
29
30
31
32
33
34
37
42
43
44
45
47
48
55
56
57
59
61
64
63
66
69
71
75
76
78
85
88
91
92
95
96
97
98
103
111
113
115
116
117
121
123
125
128
129
135
136
142
148
152
154
155
165
170
173
179
180
181
188
190
192
193
195
199
204
206
212
215
221
245
249
253
254
255
265
267
269
275
278
283
290
294
295
305
306
326
340
343
357
361
370
377
400
402
403
406
414
416
425
426
427
441
442
443
445
448
466
473
474
487
490
491
501
502
504
505
506
507
509
513
517
522
523
526
531
533
535
536
537
538
539
540
542
543
545
548
555
557
574
577
584
585
588
593
595
610
616
617
623
627
630
633
637
639
645
646
647
648
651
662
664
669
684
685
686
690
691
693
698
712
713
715
714
717
724
729
730
732
743
746
749
754
755
762
768
772
775
780
781
786
787
789
792
793
796
798
818
829
830
833
847
859
860
861
870
877
888
902
914
918
920
923
931
933
936
941
945
982
985
1010
1014
1070
1117
1133
1138
1150
1154
1166
1170
1211
1212
1213
1221
1223
1227
1251
1252
1299
1306
1331
1350
1371
1374
1400
1402
1472
1500
1540
1564
1601
1679
1699
1733