قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید رشد سه رقمی داشتند

قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید رشد سه رقمی داشتند
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا، برپایه داده های آماری وزارت صنعت، قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه امسال هر کیلوگرم ۸۸۴ هزار و ۴۶۴ ریال بود که در مقایسه با قیمت ۸۷۹ هزار و ۴۵۰ ریال در اردیبهشت ماه امسال رشد ۶ دهم درصدی را نشان می دهد، اما نسبت به خرداد ماه ۹۷ […]

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا،

برپایه داده های آماری وزارت صنعت، قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه امسال هر کیلوگرم ۸۸۴ هزار و ۴۶۴ ریال بود که در مقایسه با قیمت ۸۷۹ هزار و ۴۵۰ ریال در اردیبهشت ماه امسال رشد ۶ دهم درصدی را نشان می دهد، اما نسبت به خرداد ماه ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۰۶ هزار و ۶۲۸ ریال بود، افزایش ۱۱۷.۵ درصدی را ثبت کرد.

همچنین هرکیلو گرم شکر سفید در خرداد ماه امسال ۶۴ هزار و ۲۸۱ ریال ثبت شده و در مقایسه با اردیبهشت ۹۸ که ۶۰ هزار و ۱۷۵ ریال بود، افزایش ۶.۸ درصدی دارد، اما نسبت به خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۳۰ هزار و ۹۵۵ ریال بود، رشد ۱۰۷.۷ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین گوشت گوسفندی ( مخلوط) نیز خرداد ماه امسال به قیمت هرکیوگرم ۹۶۲ هزار و ۷۹۸ ریال عرضه شد و نسبت به اردیبهشت ۹۸ که ۹۵۲ هزار و ۱۸۹ ریال بود، رشد ۱.۱ درصدی یافت، اما در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۶۹ هزار و ۵۵۳ ریال بود، افزایش ۱۰۵ درصدی دارد.

پس از سه قلم یاد شده که بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به خرداد ماه پارسال را داشتند، شکر بسته ۹۰۰ گرمی هم با رشد ۹۵ درصدی در دوره مورد بررسی در جایگاه چهارم است و درحالی که در خرداد ماه امسال این کالا هر بسته ۶۸ هزار و ۴۴ ریال عرضه شد، خرداد ماه سال گذشته یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی به قیمت ۳۴ هزار و ۸۹۸ ریال عرضه شده بود، در عین حال اردیبهشت ماه امسال این کالا هر بسته ۵۳ هزار و ۸۰۲ ریال بود که مقایسه خرداد ماه ۹۸ با اردیبهشت رشد ۲۶.۵ درصدی را نشان می دهد.

بنابر آمار وزارت صنعت، شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی، خرداد ماه امسال هر لیتر ۵۵ هزار و ۲۵۱ ریال بود و در مقایسه با ماه مشابه پارسال که ۳۰ هزار و ۹۷۶ ریال بود، افزایش ۷۸.۴ درصدی داشت که درواقع پنجمین کالای اساسی مهم از نظر رشد قیمت در دوره مورد بررسی است، همچنین قیمت شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی در اردیبهشت ماه امسال هر لیتر ۵۲ هزار و ۴۴۰ ریال بود. مقایسه خرداد ۹۸ با اردیبهشت گویای رشد ۵.۴ درصدی است.

براساس داده های وزارت صنعت، برنج طارم اعلا هم در بین کالاهای مورد بررسی در جایگاه ششم از نظر رشد قیمت نشست، خرداد ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۲۳۷ هزار و ۹۸۲ ریال نرخ داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۱۳۵ هزار و ۹۱۶ ریال بود، رشد ۷۵.۱ درصدی را نشان می دهد.علاوه براین اردیبهشت ماه ۹۸ هرکیلو گرم برنج طارم اعلا ۱۸۱ هزار و ۹۵۸ ریال قیمت داشت و مقایسه خرداد با اردیبهشت ۹۸ حاکی از رشد ۳۰.۸ درصدی است.

برنج داخلی هاشمی درجه یک در آمار وزارت صنعت به عنوان هفتمین کالای دارای رشد قیمت بالاست، برپایه این بررسی هر کیلو گرم از این نوع برنج خرداد امسال ۲۳۲ هزار و ۳۱۴ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۱۳۳ هزار و ۵۲۵ ریال بود،‌ افزایش ۷۴ درصدی را ثبت کرد، در عین حال اردیبهشت ماه ۹۸ هم هرکیو گرم از این نوع برنج ۱۷۹ هزار و ۸۸۷ ریال بود و مقایسه خرداد با اردیبهشت امسال  گویای رشد ۲۹.۱ درصدی است.

بنابر آمارهای وزارت صنعت، روغن نباتی جامد، برنج تایلندی، گوشت مرغ تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن نباتی مایع لادن و آفتاب در این بررسی به ترتیب بیشترین رشد قیمت را در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ۹۷ داشتند، حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد در سومین ماه امسال ۴۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۲۶۲ هزار و ۶۲۱ ریال بود، رشد ۶۱ درصدی یافت، در عین حال اردیبهشت ماه امسال هم قیمت این نوع روغن ۳۹۵ هزار و ۱۷۲ ریال بود که مقایسه خرداد با اردیبهشت حاکی از رشد هفت درصدی است.

برنج تایلندی هم در این بررسی در خرداد ماه امسال  هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۸۹۵ ریال قیمت داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که ۴۶ هزار و ۸۷۳ ریال بود، رشد ۵۹.۸ درصدی را ثبت کرد و در عین حال اردیبهشت قیمت این کالا ۷۱ هزار و ۵۲۰ ریال و مقایسه خرداد ۹۸ با ماه قبل رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.

گوشت مرغ تازه نیز در این بررسی در خرداد ۹۸ هرکیلو گرم ۱۱۵ هزار و ۱۰۴ ریال قیمت داشت و در مقایسه ماه مشابه پارسال که هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۱۰۶ ریال بود، افزایش ۵۵.۳ درصدی را نشان می دهد، اردیبهشت هم این ماده پروتئینی رشد قیمت یافت و به هرکیلو گرم ۱۲۵ هزار و ۳۷۸ ریال و سپس نسبت به خرداد ۸.۲ درصد کاهش یافت.

علاوه براین برنج پاکستانی باسماتی درجه یک هم خرداد هرکیلو گرم ۱۱۱ هزار و ۸۳۶ ریال قیمت داشت و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته که ۸۰ هزار و ۵۱۰ ریال بود، رشد ۳۸.۹ درصدی را نشان می دهد، درعین حال اردیبهشت ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۱۱۳ هزار و ۱۲۱ ریال قیمت داشت و مقایسه آن با خرداد ۹۸ افت ۱.۱ درصدی را ثبت کرد.

آخرین آمار مورد بررسی در جدول داده های وزارت صنعت مربوط به روغن نباتی مایع لادن وآفتاب است که هر بطری ۸۱۰ گرمی آن در خرداد ماه امسال ۷۱ هزار و ۳۰۰ ریال قیمت خورد، در حالی که در ماه مشابه پارسال هر بطری ۵۵ هزار و ۴۹۴ ریال ارزش داشت و مقایسه این ۲ قیمت حاکی از رشد ۲۸.۵ درصدی سال جاری است، اردیبهشت ماه نیز قیمت این کالا برای هر بطر ۷۰ هزار و ۴۴۲ ریال بود که نرخ خرداد رشد ۱.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت دارد.