قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، همچنین هر یورو نیز 29 هزار و 750 تومان به فروش می رسد. هر دلار در صرافی ها 23 هزار و 650 و هر یورو هم 28 هزار و 550 تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید : 

قیمت سکه، طلا و ارز 99.09.09

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بازار طلا و جواهر تهران دو هفته تعطیل است

هر سکه امامی 10 میلیون و 999 هزار تومان قیمت گذاری شده است. هر گرم طلای 18 عیار هم یک میلیون و 53 هزار قیمت دارد. 

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه دهم آذرماه 99 ساعت 10:30 دقیقه صبح را مشاهده می کنید: 

نوع  قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )

24هزار و 600 تومان

یورو 

29 هزار و 400 تومان

پوند 

33هزار و 782 تومان 

درهم 

 6هزار و 916 تومان 

سکه تمام بهار آزادی

10 میلیون و 497 هزار تومان

سکه امامی

10 میلیون و 999 هزار تومان

نیم سکه

5میلیون و 750 هزار تومان

ربع سکه

3 میلیون و 850 هزار تومان

سکه گرمی

2 میلیون و 250 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 53 هزار تومان

هر گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 404 هزار تومان

هر مثقال طلا

4 میلیون و 562 هزار تومان 

هر انس طلا

1.773.28 دلار

دلار در بازار آزاد

————-

یورو در بازار آزاد

———

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، همچنین هر یورو نیز 29 هزار و 750 تومان به فروش می رسد. هر دلار در صرافی ها 23 هزار و 650 و هر یورو هم 28 هزار و 550 تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید : 

قیمت سکه، طلا و ارز 99.09.09

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بازار طلا و جواهر تهران دو هفته تعطیل است

هر سکه امامی 10 میلیون و 999 هزار تومان قیمت گذاری شده است. هر گرم طلای 18 عیار هم یک میلیون و 53 هزار قیمت دارد. 

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه دهم آذرماه 99 ساعت 10:30 دقیقه صبح را مشاهده می کنید: 

نوع  قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )

24هزار و 600 تومان

یورو 

29 هزار و 400 تومان

پوند 

33هزار و 782 تومان 

درهم 

 6هزار و 916 تومان 

سکه تمام بهار آزادی

10 میلیون و 497 هزار تومان

سکه امامی

10 میلیون و 999 هزار تومان

نیم سکه

5میلیون و 750 هزار تومان

ربع سکه

3 میلیون و 850 هزار تومان

سکه گرمی

2 میلیون و 250 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 53 هزار تومان

هر گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 404 هزار تومان

هر مثقال طلا

4 میلیون و 562 هزار تومان 

هر انس طلا

1.773.28 دلار

دلار در بازار آزاد

————-

یورو در بازار آزاد

———

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، همچنین هر یورو نیز 29 هزار و 750 تومان به فروش می رسد. هر دلار در صرافی ها 23 هزار و 650 و هر یورو هم 28 هزار و 550 تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید : 

قیمت سکه، طلا و ارز 99.09.09

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بازار طلا و جواهر تهران دو هفته تعطیل است

هر سکه امامی 10 میلیون و 999 هزار تومان قیمت گذاری شده است. هر گرم طلای 18 عیار هم یک میلیون و 53 هزار قیمت دارد. 

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه دهم آذرماه 99 ساعت 10:30 دقیقه صبح را مشاهده می کنید: 

نوع  قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )

24هزار و 600 تومان

یورو 

29 هزار و 400 تومان

پوند 

33هزار و 782 تومان 

درهم 

 6هزار و 916 تومان 

سکه تمام بهار آزادی

10 میلیون و 497 هزار تومان

سکه امامی

10 میلیون و 999 هزار تومان

نیم سکه

5میلیون و 750 هزار تومان

ربع سکه

3 میلیون و 850 هزار تومان

سکه گرمی

2 میلیون و 250 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 53 هزار تومان

هر گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 404 هزار تومان

هر مثقال طلا

4 میلیون و 562 هزار تومان 

هر انس طلا

1.773.28 دلار

دلار در بازار آزاد

————-

یورو در بازار آزاد

———

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، همچنین هر یورو نیز 29 هزار و 750 تومان به فروش می رسد. هر دلار در صرافی ها 23 هزار و 650 و هر یورو هم 28 هزار و 550 تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید : 

قیمت سکه، طلا و ارز 99.09.09

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بازار طلا و جواهر تهران دو هفته تعطیل است

هر سکه امامی 10 میلیون و 999 هزار تومان قیمت گذاری شده است. هر گرم طلای 18 عیار هم یک میلیون و 53 هزار قیمت دارد. 

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه دهم آذرماه 99 ساعت 10:30 دقیقه صبح را مشاهده می کنید: 

نوع  قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )

24هزار و 600 تومان

یورو 

29 هزار و 400 تومان

پوند 

33هزار و 782 تومان 

درهم 

 6هزار و 916 تومان 

سکه تمام بهار آزادی

10 میلیون و 497 هزار تومان

سکه امامی

10 میلیون و 999 هزار تومان

نیم سکه

5میلیون و 750 هزار تومان

ربع سکه

3 میلیون و 850 هزار تومان

سکه گرمی

2 میلیون و 250 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 53 هزار تومان

هر گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 404 هزار تومان

هر مثقال طلا

4 میلیون و 562 هزار تومان 

هر انس طلا

1.773.28 دلار

دلار در بازار آزاد

————-

یورو در بازار آزاد

———

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۱۰

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، همچنین هر یورو نیز 29 هزار و 750 تومان به فروش می رسد. هر دلار در صرافی ها 23 هزار و 650 و هر یورو هم 28 هزار و 550 تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید : 

قیمت سکه، طلا و ارز 99.09.09

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: بازار طلا و جواهر تهران دو هفته تعطیل است

هر سکه امامی 10 میلیون و 999 هزار تومان قیمت گذاری شده است. هر گرم طلای 18 عیار هم یک میلیون و 53 هزار قیمت دارد. 

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه دهم آذرماه 99 ساعت 10:30 دقیقه صبح را مشاهده می کنید: 

نوع  قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )

24هزار و 600 تومان

یورو 

29 هزار و 400 تومان

پوند 

33هزار و 782 تومان 

درهم 

 6هزار و 916 تومان 

سکه تمام بهار آزادی

10 میلیون و 497 هزار تومان

سکه امامی

10 میلیون و 999 هزار تومان

نیم سکه

5میلیون و 750 هزار تومان

ربع سکه

3 میلیون و 850 هزار تومان

سکه گرمی

2 میلیون و 250 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 53 هزار تومان

هر گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 404 هزار تومان

هر مثقال طلا

4 میلیون و 562 هزار تومان 

هر انس طلا

1.773.28 دلار

دلار در بازار آزاد

————-

یورو در بازار آزاد

———
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
24 فروردین 1400