قیمت خودرو در اولین روز تابستان/تندر ۱۲۸ میلیون تومان شد

قیمت خودرو در اولین روز تابستان/تندر ۱۲۸ میلیون تومان شد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین، قیمت ها در جدول به شرح زیر است، ممکن است قیمت ها تفاوتی اندک با بازار داشته باشند

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

قیمت ها در جدول به شرح زیر است، ممکن است قیمت ها تفاوتی اندک با بازار داشته باشند

قیمت خودرو