قیمت برنج وارداتی ۱۴۳ درصد افزایش داشت

قیمت برنج وارداتی ۱۴۳ درصد افزایش داشت

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

بررسی وضعیت قیمت و تورم برنج براساس گزارش مرکز آمار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط در آبان ماه امسال 31 هزار و 800 تومان بوده و تا 35 هزار و 400 تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان سال جاری نسبت به آبان پارسال بیش از 37 درصد است.

 همچنین هر کیلو برنج خارجی در آبان ماه امسال به طور متوسط 22 هزار و 800 تومان فروخته شده و تا 27 هزار تومان هم رسیده است. برنج وارداتی در آبان ماه سال گذشته هر کیلو 9300 تومان بوده و در مهرماه سال جاری به 21 هزار و 100 تومان رسیده است.

هر کیلو برنج خارجی به طور متوسط در آبان امسال نسبت به مهرماه حدود 7.9 درصد و در مقایسه با آبان پارسال تا 143 درصد افزایش قیمت دارد.

در حالی برنج خارجی برای جبران کسری برنج داخلی و تامین نیاز بازار وارد می شودکه تا ابتدای سال جاری جزو کالاهایی قرار داشت که ارز 4200 تومان دریافت می کرد اما از این لیست کنار گذاشته شد و با نرخ سامانه نیما که حدود 25 هزار تومان در هر دلار است تامین ارز می شود ، این موضوع از عوامل مورد اشاره فعالان بازار برای افزایش قیمت برنج بود.

از سوی دیگر دپوی حدود 230 هزار تنی برنج های وارداتی از بیش از یک سال گذشته و عدم ترخیص آن از جمله عوامل دیگر افزایش قیمت برنج اعلام می شد.گمرک ایران دلیل این عدم ترخیص را تنها عدم تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک اعلم کرده بود که در این شرایط مجوز ترخیص وجود نداشت.

ماجرا تا جایی پیش رفت که واردکنندگان از رو به فساد رفتن برنج های وارداتی خود در گمرک و بنادر انتقاد کرده و خواستار ترخیص شدند ، در نهایت بعد از مذاکرات صورت گرفته مشکل تامین ارز برنج های دپو شده برطرف و با صدور کد رهگیری بانک ترخیص برنج آغاز شد .

آخرین گزارش گمرک در ماه گذشته از این حکایت داشت که نزدیک به 100 هزار تن از این برنج ها ترخیص شده است و پیش بینی می شد که قیمت برنج با ورود برنج های دپو شده تا حدی تعدیل شود.

این در حالی است که در مهرماه قیمت برنج‌های وارداتی نسبت به شهریور 12.3 درصد افزایش داشت که این رشد قیمت ماهانه در آبان حدود 4.4 درصد کاهش داشته و به 7.9درصد رسیده است و بیانگر کاهش سرعت رشد قیمت برنج وارداتی در ماه گذشته است.

اما فزایش قیمت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا 136 درصد بود که در آبان ماه نسبت به پارسال به 143 درصد رسیده و رشد دارد.

قیمت برنج وارداتی ۱۴۳ درصد افزایش داشت

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

بررسی وضعیت قیمت و تورم برنج براساس گزارش مرکز آمار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط در آبان ماه امسال 31 هزار و 800 تومان بوده و تا 35 هزار و 400 تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان سال جاری نسبت به آبان پارسال بیش از 37 درصد است.

 همچنین هر کیلو برنج خارجی در آبان ماه امسال به طور متوسط 22 هزار و 800 تومان فروخته شده و تا 27 هزار تومان هم رسیده است. برنج وارداتی در آبان ماه سال گذشته هر کیلو 9300 تومان بوده و در مهرماه سال جاری به 21 هزار و 100 تومان رسیده است.

هر کیلو برنج خارجی به طور متوسط در آبان امسال نسبت به مهرماه حدود 7.9 درصد و در مقایسه با آبان پارسال تا 143 درصد افزایش قیمت دارد.

در حالی برنج خارجی برای جبران کسری برنج داخلی و تامین نیاز بازار وارد می شودکه تا ابتدای سال جاری جزو کالاهایی قرار داشت که ارز 4200 تومان دریافت می کرد اما از این لیست کنار گذاشته شد و با نرخ سامانه نیما که حدود 25 هزار تومان در هر دلار است تامین ارز می شود ، این موضوع از عوامل مورد اشاره فعالان بازار برای افزایش قیمت برنج بود.

از سوی دیگر دپوی حدود 230 هزار تنی برنج های وارداتی از بیش از یک سال گذشته و عدم ترخیص آن از جمله عوامل دیگر افزایش قیمت برنج اعلام می شد.گمرک ایران دلیل این عدم ترخیص را تنها عدم تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک اعلم کرده بود که در این شرایط مجوز ترخیص وجود نداشت.

ماجرا تا جایی پیش رفت که واردکنندگان از رو به فساد رفتن برنج های وارداتی خود در گمرک و بنادر انتقاد کرده و خواستار ترخیص شدند ، در نهایت بعد از مذاکرات صورت گرفته مشکل تامین ارز برنج های دپو شده برطرف و با صدور کد رهگیری بانک ترخیص برنج آغاز شد .

آخرین گزارش گمرک در ماه گذشته از این حکایت داشت که نزدیک به 100 هزار تن از این برنج ها ترخیص شده است و پیش بینی می شد که قیمت برنج با ورود برنج های دپو شده تا حدی تعدیل شود.

این در حالی است که در مهرماه قیمت برنج‌های وارداتی نسبت به شهریور 12.3 درصد افزایش داشت که این رشد قیمت ماهانه در آبان حدود 4.4 درصد کاهش داشته و به 7.9درصد رسیده است و بیانگر کاهش سرعت رشد قیمت برنج وارداتی در ماه گذشته است.

اما فزایش قیمت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا 136 درصد بود که در آبان ماه نسبت به پارسال به 143 درصد رسیده و رشد دارد.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
28 اردیبهشت 1400