قیمت امروز ارز در 20 اسفند 97

قیمت امروز ارز در 20 اسفند 97
خلاصه اخبار

روز دو شنبه 20 اسفند ماه قیمت دلار آزاد برای امروز ، 12.957 هزار تومان و یورو 14.950 هزارتومان در حال داد و ستد است.

به گزارش سیگنال در ساعت 12:30 روز دو شنبه 20 اسفند ماه  قیمت دلار آزاد برای امروز ، 12.957 هزار تومان و یورو 14.950 هزارتومان در حال داد و ستد است.

 در سامانه سنا و نیما قیمت بر اساس قیمت های روز قبل ارزش گذاری می شوند که براین اساس قیمت دلار در سامانه سنا   13.127 هزار تومان و یورو  15.038 هزار تومان و همچنین درسامانه نیما دلار با قیمت 8.940 تومان اعلام شده است.

برای مشاهده نرخ ارز ها به صورت لحظه ای می توانید از اپلیکیشن سیگنال استفاده کنید.