قپیرا درامد 262 میلیارد تومانی ساخت

قپیرا درامد 262 میلیارد تومانی ساخت
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در تیر 98، مقدار 123 هزار و 388 لیتر الکل، 277 تن ویناس، 41 تن تفاله خشک سهمیه کشاورزان و 31 تن شکر سهمیه کشاورزان به فروش رسانده است که از این میزان فروش درآمد یک میلیارد و 300 میلیون تومانی به […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در تیر 98، مقدار 123 هزار و 388 لیتر الکل، 277 تن ویناس، 41 تن تفاله خشک سهمیه کشاورزان و 31 تن شکر سهمیه کشاورزان به فروش رسانده است که از این میزان فروش درآمد یک میلیارد و 300 میلیون تومانی به دست آورده است.

قپیرا در سال مالی منتهی به 31 تیر 98، مقدار سه میلیون و 115 تن الکل، 71هزار و 605 تن شکر و 62 هزار تن سایر محصولات به فروش رسانده است. با توجه به این مقدار فروش، قپیرا در سال مالی منتهی به تیر 98 درآمد 262 میلیارد تومانی ساخته است. مقایسه درآمد در سال مالی منتهی به تیر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که درآمد قپیرا از 224 میلیارد تومان در سال مالی منتهی به تیر 97 با رشد 37 میلیارد و 863 میلیون تومانی به 261 میلیارد و 731 میلیون تومان در سال مالی منتهی به تیر 98 رسیده است. بنابراین درآمد شرکت در سال مالی اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 17 درصدی داشته است.

افزایش قیمت محصولات قپیرا

شکر، الکل و تفاله خشک یه محصول اصلی در سبد درآمدی قپیرا به شمار می‌روند. بررسی نزخ فروش شکر در سال مالی 98 نسبت به سال مالی 97 حاکی از افزایش 11 درصدی نرخ فروش شکر است. نرخ فروش الکل نیز با رشد 284 درصدی داشته و تفاله خشک نیز در ای مدت افزایش 80 درصدی را رقم زده است.

افزایش در مقدار فروش الکل و شکر

مقدار فروش الکل قپیرا در سال مالی منتهی به خرداد 98 با رشد 42 درصدی نسبت به یال مالی قبل به سه میلیون و 115 هزار لیتر رسیده است. همچنین مقدار فروش شکر نیز در سال مالی منتهی به تیر ماه 98 با رشد 7 درصدی نسبت ( معادل چهار هزار و 909 تن) سال مالی قبل، به 71 هزار و 605 تن رسیده است. بنابراین مقدار فروش قپیرا در سال مالی منتهی به خرداد 98 نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.

نکته مثبت در عملکرد یک ساله قپیرا

قپیرا در سال مالی منتهی به تیر 97 با درآمد 224 میلیارد تومانی سود خالص 21 میلیارد و 538 میلیون تومانی ساخته است و برای هر سهم سود 107 تومانی شاسایی کرده است.

در سال مالی جدید، قپیرا درآمد 262 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به سال مالی قبل افزایش 38 میلیارد تومانی داشته است. در سال 97 و 98 عمده افزایش درآمدها به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات بوده است اما نکته مثبت افزایش درآمد قپیرا، افزایش مقدار فروش قپیرا است. بنابراین اثر ریالی افزایش درآمدها در این شرکت کمرنگ‌تر بوده و می‌تواند نقطه قوتی برای شرکت به شمار رود. بنابراین می‌توان منتظر صورت مالی جذاب قپیرا برای شناسایی سود قابل توجه در سال مالی منتهی به تیر 98 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها