قسط چهارم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش با نماد کیش1402

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش با نماد کیش1402
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک،

شرکت واسط مالی دی سوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش با نماد کیش1402 به مبلغ 136 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

 

مشخصات صکوک کیش1402