قدرت جدید اقتصاد جهان کدام کشور است؟

قدرت جدید اقتصاد جهان کدام کشور است؟
خلاصه اخبار

در تکاپوی شدید اقتصادهای نوظهوری مثل چین و هند و تلاش کشورهای حلقه قدیمی قدرت اقتصادی، نام یک بازیگر جدید در عرصه رشد اقتصادی در جهان مطرح شده است.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، معاون بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی اعلام کرد صربستان امروز باتوجه به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، از پتانسیل این برخوردار است که به رشد اقتصادی سریع و قدرتمند هفت درصدی دست پیدا کند. سریل مولر که برای بازدید از وضعیت اقتصادی صربستان به بلگراد سفر کرده است، تاکید کرد که هیات نماینده بانک جهانی از آنچه دیده است تحت‌تاثیر قرار گرفته، مخصوصا وقتی از مازاد بودجه دولت و روند نزولی بدهی‌های عمومی این کشور باخبر شده است. نرخ باثبات رشد سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور نیز از دیگر شاخص‌هایی است که صربستان را به یکی از پویاترین اقتصادهای کنونی در جهان تبدیل کرده است. معاون بانک جهانی در این سفر دیداری با الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان و تعدادی دیگر از مقامات دولت این کشور داشته است. ووچیچ در دیدار با مولر به معاون بانک جهانی اعلام کرد که صربستان تمام اصلاحات مورد نیاز دیگر را نیز پیاده خواهد کرد که ممکن است شامل مدیریت سیستم مالیات‌ها تا صنایع معدنی و انرژی این کشور باشد تا بتواند به رشد اقتصادی هفت درصدی دست پیدا کند. به گفته رئیس جمهور صربستان، این کشور مشکلی در زمینه تامین اعتبارات ندارد، ولی نیازمند رشد اقتصادی بالاتر است تا بتواند استانداردهای زندگی مردم را بالاتر ببرد.

منبع: donya-e-eqtesad.com