«فولاد» درباره سهام خزانه شفاف سازی کرد/

«فولاد» درباره سهام خزانه شفاف سازی کرد/
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم حمایت شرکت و سهامداران حقوقی از سهام شرکت به استحضار می رساند در راستای برنامه شرکت جهت خرید سهام خزانه و در اجرای مجوزها مبنی بر حمایت شرکت فولادمبارکه اصفهان از سهام خود به مبلغ کل 40.000 میلیارد ریال تا 12 آذرماه سال جاری ،تاکنون بیش از20.000 میلیارد ریال در جهت اجرای برنامه خرید سهام خزانه و حمایت سهام از طرف شرکت انجام شده است و طی این مدت هیچکدام از سهامداران حقوقی عمده شرکت فروشنده سهام خود نبوده اند.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.