فولاد بالاتر از میانگین ماهانه ۹۷ در فروردین درآمد ساخت

فولاد بالاتر از میانگین ماهانه ۹۷ در فروردین درآمد ساخت
خلاصه اخبار

فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ۹۸ مبلغ دو هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان از محل فروش ۵۰۳ هزار تن محصول، درآمد ساخته است. فولاد با این میزان از درآمد در فروردین ماه، ۱۹ درصد بالاتر از میانگین ماهانه ۹۷ درآمد بسازد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، محصولات گرم فولاد با ۳۰۶ هزار تن بیشترین وزن را در مقدار فروش فولاد داشته که با نرخ چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در هر تن، درآمد یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومانی را برای فولاد به ارمغان آورده است. در واقع ۵۸ درصد از درآمد فولاد مبارکه اصفهان از محل فروش ورق گرم محقق شده است.


تولید فروردین ماه ۱۸ درصد افزایش یافت

فولاد مبارکه اصفهان به طور میانگین در هر ماه سال ۹۷ به میزان ۵۶۶ هزار تن محصول تولید کرده است. اما در فروردین ماه سال جاری فولاد مبارکه اصفهان توانسته است ۶۶۸ هزار تن محصول تولید کند که نشان می‌دهد تولید فروردین ماه فولاد مبارکه اصفهان ۱۸ درصد از میانگین تولید ماهانه فولاد در سال ۹۷ بالاتر می‌باشد.

فولاد بالاتر از میانگین ماهانه ۹۷ در فروردین درآمد ساخت


مقدار فروش ۱۰ درصد کاهش یافت

در بخش فروش نیز، فولاد مبارکه اصفهان به طور میانگین در هر ماه توانسته است ۹۸ درصد از محصولات تولیدی خود را به فروش برساند که ۵۶۰ هزار تن در هر ماه می‌باشد اما فولاد مبارکه اصفهان در فروردین سال جاری توانسته است تنها ۷۵ درصد از محصولات تولیدی، که ۵۰۳ هزار تن می‌باشد را به فروش برساند بنابراین فولاد مبارکه علی‌رغم افزایش در میزان تولید ماهانه، در بخش فروش ۱۰ درصد از میانگین فروش ماهانه سال ۹۷ کمتر فروش داشته است.


نرخ فروش فولاد ۳۲ درصد افزایش یافت

با توجه کاهش مقداری فروش، نرخ فروش محصولات در فروردین ماه از میانگین ماهانه ۱۳۹۷ بالاتر بوده است. نرخ فروش محصولات فولاد در فروردین ۳۲ درصد بالاتر از میانگین نرخ فروش ماهانه شرکت در سال ۹۷ بوده است. بنابراین برایند کاهش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش محصولات موجب شده است فولاد مبارکه اصفهان درآمد دو میلیارد و ۳۲۶ میلیون تومانی بسازد. میانگین درامد ماهانه فولاد در سال ۹۷ مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومانی می‌باشد، بنابراین شرکت توانسته از در فروردین ماه ۱۹ درصد بالاتر از میانگین ماهانه ۹۷، درآمد بسازد.

منبع: radiosaham.ir

برچسب‌ها