فعال سازی معادن ذغالسنگ و فلورین مازندران از طریق واگذاری هدفمند

فعال سازی معادن ذغالسنگ و فلورین مازندران از طریق واگذاری هدفمند
به گزارش سیگنال به نقل از معدن 24،

از آنجایی که معادن ذغالسنگ و فلورین از مزیت های استان مازندران به شمار می آیند، در جلسه شورایعالی معادن که با حضور اعضای آن شورا و با ریاست استاندار آن استان برگزار شد، پس از ارایه گزارش مسئول سرمایه گذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص فعال سازی معادن ذغالسنگ و فلورین مطرح و مصوب شد که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بعد از بررسی و کارشناسی های کلینیکی و تهیه بلوک های سرمایه گذاری به صورت ‌‌بسته سرمایه گذاری (مجموعه چند معدن با هم) به سرمایه گذار بخش خصوصی از طریق مزایده واگذار شود