فروش 5.649 میلیون ریالی در ماه گذشته/ نگاهی به گزارش عملکرد اسفند ماه «ثغرب»

فروش 5.649 میلیون ریالی در ماه گذشته/ نگاهی به گزارش عملکرد اسفند ماه «ثغرب»
خلاصه اخبار

پروژه مسکونی رشدیه و همچنین زمین یاغچیان، بیشترین سهم را در فروش شرکت داشته‌اند.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، بر اساس گزارش عملکرد ماهانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، این شرکت در اسفند ماه جاری موفق به کسب درامد عملیاتی 5.649 میلیون ریالی شده است. بر اساس جداول ارائه شده توسط این شرکت، بهای تمام‌شده واحدهای فروش رفته این شرکت در اسفند ماه، مبلغ 4.859 میلیون ریال بوده است و به این ترتیب، سود ناخالص شرکت در این ماه، 790 میلیون ریال بوده است.

به این ترتیب، این شرکت از ابتدای مهر ماه سال جاری تا پایان اسفند ماه (6 ماهه نخست سال مالی خود) موفق به کسب فروش 133 میلیارد ریالی شده و بهای تمام شده تجمیعی 6 ماهه نخست نیز، مبلغ 105 میلیارد و 192 میلیون ریال بوده است و سودناخالص 6 ماهه نخست آن، 27 میلیارد و 808 میلیون ریال است.

پروژه مسکونی رشدیه و همچنین زمین یاغچیان، بیشترین سهم را در فروش شرکت داشته‌اند. همچنین، بهای تمام شده پروژه‌های تکمیل شده و در حال تکمیل شرکت تا پایان اسفند ماه، مبلغ 1.515 میلیارد ریال بوده که با توجه به اینکه بیش از 90 درصد پروژه‌های شرکت تکمیل شده است، وضعیت فروش و توانایی آن در به فروش رساندن واحدهای تکمیل شده با ضعف جدی روبرو است.