فروش ۱۰۰ میلیارد تومانی «شپلی» در مهرماه

فروش ۱۰۰ میلیارد تومانی «شپلی» در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 1,004,230 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 140% افزایش داشته است.

«شپلی» با سرمایه ثبت شده 3,570,979 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 7,374,323 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.