«غچین» ۶ماهه ۹۱۲ریال سود ساخت

«غچین» ۶ماهه ۹۱۲ریال سود ساخت
خلاصه اخبار

شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین در گزارش ۶ ماهه با سرمایه ۱۰۰میلیارد ریالی سود هرسهم را ۹۱۲ریال اعلام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین در اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷، برای هرسهم ۹۱۲ریال سود ساخت.
این شرکت سود عملیاتی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰۵ درصدی مبلغ ۷۹ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال و سود خالص را با رشد ۱۶۷ درصدی مبلغ ۹۱ میلیارد ریال اعلام کرده است. سود انباشته در پایان دوره با رشد ۱۱۶ درصدی به ۲۱۷ میلیارد ریال رسید. غچین برای دروه ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، برآورد کرده است که نرخ فروش محصولات متناسب با افزایش یا کاهش نرخ مواد اولیه تغییر یابد.
همچنین روند بهای تمام شده برآورد می شود باتوجه به نرخ تورم مواد اولیه و افزایش قانونی حقوق و دستمزد تغییر یابد. این شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین قادر به مکانیزه کردن بیشتر خطوط تولید و تولید محصولات جدید خواهد پرداخت