“غمارگ” درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی ساخت

“غمارگ” درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی ساخت
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت مارگارین در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی ساخته است که انتظار می‌رود، برای دوره ۹ ماهه سود خالص ۱۱ میلیارد تومانی شناسایی نماید. شرکت مارگارین در شهریور ماه با فروش ۱۱٫۲ هزار تن روغن نباتی و ۲ هزار تن روغن […]

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت مارگارین در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی ساخته است که انتظار می‌رود، برای دوره ۹ ماهه سود خالص ۱۱ میلیارد تومانی شناسایی نماید.

شرکت مارگارین در شهریور ماه با فروش ۱۱٫۲ هزار تن روغن نباتی و ۲ هزار تن روغن کارمزدی درآمد ۸۰٫۵ میلیارد تومانی ساخته است. همچنین مقدار فروش تجمیعی غمارگ در دوره ۹ ماهه ۱۱۲ هزار تن روغن نباتی و ۱۲ هزار تن روغن کارمزدی است. که با فروش این مقدار روغن درآمد ۷۴۰ میلیاردی ساخته است.

درآمد شهریور غمارگ ۱۳ میلیارد تومان کاهش یافت

غمارگ در شهریور ماه ۸۰٫۵ میلیارد تومان درآمد ساخته است. میانگین درآمدی ۸ ماهه منتهی به مرداد غمارگ ۸۲ میلیارد تومان است که غمارگ در شهریور ماه ۸۰٫۵ میلیارد تومان درآمد ساخته است بنابراین نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته، درآمد کمتری ساخته است. که بررسی درآمد در ۹ ماه حاکی از آن است که در دی ۹۷، فروردین، اردیبهشت و شهریور ۹۸ غمارگ پایین‌تر از میانگین درآمد ساخته است.

همچنین غمارگ در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه درآمد کمتری ساخته است و از ۹۳٫۶ میلیارد تومان به ۸۰٫۵ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد غمارگ در شهریور ماه نسبت به مردادماه کاهش نزدیک به ۱۳ میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد غمارگ به دلیل کاهش مقداری روغن روی داده است.

میانگین درآمدی غمارگ به ۸۲ میلیارد رسید

 غمارگ به طور میانگین در سال مالی منتهی به آذر ۹۷ درآمد ۷۶ میلیارد تومانی ساخته است که میانگین درآمدی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ به ۸۲ میلیارد تومان رسید. بنابراین میانگین درآمدی غمارگ رشد ۷ میلیارد تومانی داشته است.

افزایش میانگین درآمدی غمارگ در حالی رخ داده است که مقدار فروش شرکت کاهش یافته است. میانگین مقداری فروش در سال مالی منتهی به آذر ۹۸ از ۱۵ هزار تن به ۱۲٫۴ هزار تن در دوره ۹ ماهه رسیده است. بنابراین ۱۷ درصدی داشته است. اما نرخ فروش روغن نباتی با رشد ۳۱ درصدی به ۶٫۵ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است که منجر به افزایش میانگین درآمدی غمارگ شده است.

غمارگ ۱۴ درصد با پوشش کامل برآورد فاصله دارد

غمارگ برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ درآمد یک هزار و ۲۱۵ میلیارد تومانی برآورد کرده است که با ساخت درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی، ۶۱% از درآمد برآوردی را پوشش داده است. با توجه به گذشت ۹ ماه از سال مالی، انتظار می‌رود ۷۵% از درآمد براوردی را پوشش دهد، که توانسته است ۶۱ درصد از درآمد را پوشش دهد و فاصله ۱۴ درصدی نسبت به پوشش کامل درآمد براوردی دارد.

شناسایی سود خالص ۱۱ میلیاردی برای عملکرد ۹ ماهه

غمارگ با حاشیه سود خالص ۲ درصدی در صورت مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ سود خالص ۷ میلیارد تومانی شناسایی کرده است. بنابراین با درآمد ۷۴۰ میلیارد تومانی انتظار می‌رود سود خالص ۱۱ میلیارد تومانی شناسایی نماید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها