عملکرد گرانترین سهم و ۱۱ شرکت با افزایش ۷۳۶ تا ۳۸۰۳ درصدی اعلام شد

عملکرد گرانترین سهم و ۱۱ شرکت با افزایش ۷۳۶ تا ۳۸۰۳ درصدی اعلام شد
خلاصه اخبار

گرانترین سهم بازار،دو پتروشیمی و ۹ شرکت دیگر، اقدام به ارائه گزارش عملکرد ۳، ۶ و ۱۲ ماهه از رشد ۷۳۶ درصدی سود تا افزایش ۳۸۰۳ درصدی زیان کردند.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه انتشار صورت های مالی منتهی به اسفند ناشران بورسی و فرابورسی، دو پتروشیمی،قند شیرین خراسان و 9 شرکت دیگر،ا قدام به ارائه گزارش عملکرد 3، 6 و 12 ماهه از رشد 736 درصدی سود تا افزایش 3803 درصدی زیان کردند.

بنابراین گزارش،قند شیرین خراسان با قیمت بیش از 9017 تومانی هر سهم گران ترین سهم بازار بشمار می آید و از 13 اسفند با اخراج از بورس به بازار پایه تبعید شد.


پرداخت الکترونیک سامان کیش

پرداخت الکترونیک سامان کیش


“سپ” در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۸ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۶۷درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۹درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش ۱۵درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۷۳درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۴۱.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.


البرز دارو

البرز دارو

“دالبر” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۵۷۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۵ درصدی فروش و شناسایی ۱۹.۱ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۴۶.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.


قند شیرین خراسان

“قشرین” در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۵۷ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۱۸۳۰درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۹۰ درصد کاهش داشته ولی سود خالص ۸۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۰.۲ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۵.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.


پیام

“لپیام” در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲۱.۲ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.


فرآورده های نسوز پارس

فرآورده های نسوز پارس

“کفپارس” در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۰۱ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲۶.۵ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.


کاغذ سازی کاوه

کاغذ سازی کاوه

“چکاوه” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۶۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۷ درصدی بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴.۱ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.


لیزینگ خودرو غدیر

“ولغدر” در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۷۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۴ درصدی خالص سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه آذر ۹۸ مبلغ ۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.


سولیران

“فسلیر” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۴۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۰۳ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۹۸۲درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۲.۴ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.


پتروشیمی کازرون

“کازرو” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۲ ریال زیان محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۲ ریال سود محقق کرده بود.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.


پتروشیمی ممسنی

“ممسنی” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۶ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۵درصدی سایر درآمدها ی غیرعملیاتی- اقلام متفرقه است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۷۸۳.۱ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.


شیرین دارو

“دشیری” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۸۰۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳۶ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۴۸درصدی فروش و نیز افزایش ۱۸۴۰درصدی سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۵۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.


سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

“وشمال” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۶۶ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۸۲ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و نیز کاهش ۹۶درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

منبع: boursepress.ir

برچسب‌ها